Jeugdhulp Velsen: veel onzekerheden

Jeugdhulp Velsen: veel onzekerheden
Foto: Pixabay

Onlangs schreven we ‘het gaat niet goed met de jeugd’. Nu een artikel over de hulp aan de jeugd – die staat ook onder druk. De organisatie en de financiën zijn zorgpunten.

‘Het hele jeugdveld is al jaren volop in beweging’, zo begint het collegebericht van dinsdag 18 april jl. Er worden voortdurend maatregelen genomen om de zorg beter te organiseren en tegelijk betaalbaar te houden, maar veel is nog onzeker. Wat speelt er allemaal?

1. Het budget gaat verder dalen
Het Rijk geeft de komende jaren minder geld aan Velsen voor jeugdhulp. Die bezuiniging staat beschreven in de ‘Hervormingsagenda’ die het Rijk heeft opgesteld.

Velsen besloot in 2020 ook te snijden in het eigen budget: van 24,5 miljoen euro in 2020 naar 20,7 miljoen euro in 2026. De kosten voor jeugdhulp zijn redelijk stabiel. Maar ‘hoewel de kosten beheersbaar blijven, zien we nog geen echte daling’, schrijft het college.

2. Financiële effecten
a) Allereerst is er die Hervormingsagenda van het Rijk. Daarvan gaat nu de 7e voorlopige versie rond. Bezuinigingsmaatregelen zijn onder andere dat meer hulpvragen worden opgepakt in preventieve ondersteuning (voorkomen is beter dan genezen); hulp waarvan niet bewezen is, dat hij werkt, wordt niet meer betaald; de inkoop wordt op grote schaal gedaan, dat is voordeliger, en er wordt gekeken of de administratie wat minder kan.

b) Daarnaast is er een Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Verschillende ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werken samen om de jeugdbescherming slimmer en effectiever te maken. Samenwerking is nuttig, maar hoe dat financieel uitpakt voor Velsen is nu nog niet te zeggen.

c) Verder heeft Velsen per 1 januari nieuwe contracten afgesloten met de zorgaanbieders. Zij werken nu samen in zogenaamde consortia (tijdelijke verenigingen van organisaties om een bepaald probleem aan te pakken). Of en hoeveel geld dat oplevert, is nog onduidelijk.

d) Velsen heeft ‘last’ van een nieuwe regeling, die te maken heeft met waar het kind dat zorg krijgt, woont – het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Een technisch verhaal, maar het pakt financieel nadelig uit voor onze gemeente. De regeling is nog wel voorlopig.

e) En tot slot: het aantal aanmeldingen van kinderen / jongeren met ingewikkelde problemen neemt toe. Eetstoornissen, psychische problemen in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en gezinnen met ingewikkelde echtscheidingsproblemen – er speelt van alles, het is ernstig en kost veel geld.

3. Kosten beheersen
Alle gemeenten worstelen met hun jeugdbudgetten, schrijft het college. Net deze week werd bekend dat de bezuinigingen van het Rijk voor een deel worden teruggedraaid. Dat geeft weer wat lucht.

Daarnaast kijkt Velsen hoe de hulpvragen kunnen worden opgepakt zonder dat er (dure) specialistische zorg voor nodig is, bijvoorbeeld via de praktijkondersteuners Jeugdhulp bij de huisarts. Uitgangspunt is, dat bij alle maatregelen de hulp voor inwoners die dat nodig hebben niet in de knel mag komen. Samen met andere partijen kijkt Velsen of de zorg nog beter georganiseerd kan worden.

Samenvattend: de jeugdhulp is volop in beweging, zowel de organisatie ervan als financieel. Er is nog veel onzeker, besparingen blijven nog achter bij de verwachtingen, maar er wordt op allerlei manieren aan gewerkt om de jeugdhulp passend en betaalbaar te houden.