Raad spreekt over dementie en mantelzorgers, wijkgericht werken en evaluatie recycletarief

Raad spreekt over dementie en mantelzorgers, wijkgericht werken en evaluatie recycletarief

Donderdagavond 13 april vond er weer een nieuwe avond met raadsessies plaats in het gemeentehuis van Velsen. RaadspleinTV maakte verslag van deze avond. Op de agenda stond allereerst een sessie over een onderzoek betreffende mensen met dementie en mantelzorgers, een sessie over wijkgericht werken, en een sessie over het evaluatie van het recycletarief. Lees hier de hoogtepunten terug.

Dementie en mantelzorgers
Het eerste onderwerp is een onderzoek van de Rekenkamer over hoe het gesteld is de gemeentelijke zorg voor mensen met dementie en de mantelzorgers. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. We spreken in onderstaand interview met Joanna van der Zande, D66 Velsen en Robert van Koten, Velsen Lokaal.

Een belangrijk punt wat naar boven kwam tijdens deze sessie was de toenemende vergrijzing. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de toenemende vergrijzing van inwoners meer aandacht en wellicht ook middelen vraagt. Als er meer mensen met dementie komen, moeten er ook meer mantelzorgers zijn om hen te ondersteunen. Joanna van der Zande legt uit: We moeten nadenken over preventie, maar ook hoe gaan we het probleem gezamenlijk oppakken?

Wijkgericht werken
De tweede sessie gaat over wijkgericht werken. De raad sprak over manieren waarop de verbinding tussen raad, gemeente, en bewoners versterkt kan worden. In onderstaand interview gaan we in gesprek met Jacqueline Staats, steunfractielid van CDA, en met Cas Schollink van de VVD.

Er was veel te bespreken donderdagavond. Zo zijn er wat negatieve ervaringen vanuit de wijkplatforms gebleken, en leeft het gevoel dat inwoners weinig vertrouwen hebben in de politiek? Maar hoe kun je dat aanhalen en versterken? De raad sprak er over.

Jacqueline Staats benadrukt dat het gaat om verwachtingen tussen de bewoners en raadsleden. Het is belangrijk dat het duidelijk is wat men van elkaar verwacht.

Het onderwerp wordt op 17 mei vervolgd.

Succesfactoren voor beoordeling recycle-tarief
De laatste sessie ging over het recycletarief en de evaluatie daarvan. We zijn daar 1 januari mee gestart, en in september dit jaar zal het systeem geëvalueerd worden. Maar met welke criteria moet je gebruiken om straks te beoordelen of het een succesvolle introductie is geweest? Daar sprak de raad over.

Allereerst tonen de eerste resultaten al dat de hoeveelheid restafval duidelijk is gedaald. Ook de informatiestromen en verwarring van de inwoners kwam ter spraken. Wat betreft de criteria, deed de raad een aantal suggesties van de raad. Zo bleek dat de beleving van de bewoners heel belangrijk is. Daarnaast is de financiële prikkel belangrijk. Eén raadslid stelde: het moet een succes worden voor de portemonnee. Maar ook moet er gekeken worden naar de kwaliteit van de afvalstromen die ingezet worden voor hergebruik. Is het gescheiden plastic zuiver of niet?

In onderstaand interview spreken we met Milco Kwant, steunfractielid van de LGV, en Ferry Levasier van Forza! IJmond.

Floor Bal over Liberaal Blauw
Gemeenteraadslid Floor Bal is per 1 april 2023 gestopt bij de LGV. Hij behoudt zijn plek in de gemeenteraad in een eenmansfractie Liberaal Blauw. Tijdens de raadsessie van 13 april gaf het raadslid toelichting.