Inwoners zorgen voor 1656m2 aan groene daken in Velsen!

Inwoners zorgen voor 1656m2 aan groene daken in Velsen!
Groen dak met sedum zoals in de Santhaesbuurt aangelegd gaat worden.

Vijf groepjes inwoners hebben zich de afgelopen maanden ingezet om zoveel mogelijk daken te vergroenen in hun buurt. Met succes! Ze hebben 121 inwoners enthousiast gemaakt. Dit betekent dat er in Velserbroek, Santpoort en IJmuiden-Zuid 1656 m2 groen bij komt! Vorige week vrijdag is ook de subsidieaanvraag ingediend bij Hoogheemraadschap Rijnland.

De groene daken-actie startte begin december. Sindsdien is er in zes buurten en in 1 wijk volop campagne gevoerd. Het gaat om: de Santhaesbuurt (Santpoort-Noord), de Weidbuurt en Springer & Vogelbuurt (Velserbroek), de Vogel- en Bomenbuurt (IJmuiden) en heel Santpoort-Zuid. Samen hebben de dakboswachters er dus voor gezorgd dat er 1656m2 aan groene daken bijkomt.

SanthaesbuurtSpringer- en VogelbuurtWeidbuurtSantpoort-ZuidVogel- en Bomenbuurt
Aantal deelnemers2417172439
M2 groen dak375130148458545

Voordelen groen dak
Goed nieuws, want een groen dak heeft verschillende voordelen. Zo beschermt het een dak tegen slijtage, zorgt het voor verkoeling en houdt het regenwater vast. Maar misschien nog wel belangrijker: de beplanting heeft een luchtzuiverende werking en bevordert de biodiversiteit. Daarnaast hebben Velsenaren straks een mooi uitzicht als ze uitkijken op een zee van bloemen en planten die groeien op hun schuurdaken.

Initiatiefnemer van de Bomen- en Vogelbuurt Jessica van Doorn: ‘Ik ben heel blij dat in mijn buurt zoveel mensen meedoen. Hoe meer groen, hoe beter.’ Initiatiefnemer van de Santhaesbuurt Inge Boon: ‘Deze actie heeft er niet alleen voor gezorgd dat onze buurt vergroent, maar ook dat ik meer buren heb leren kennen.’

Aanlegdagen
De eerste aanlegdag was al op 1 april. Inwoners van de Springer- en Vogelbuurt konden hun groene dak ophalen bij bloembollenbedrijf M.Thoolen (zij stelden hun locatie beschikbaar). Initiatiefnemer van de Springer- en Vogelbuurt Martine: ‘Ondanks de regen was de sfeer tijdens het ophalen van de materialen heel erg goed! De meeste buren zijn gelijk aan de slag gegaan om hun daken aan te leggen.’ De volgende aanlegdagen zijn op 22 april en 13 en 20 mei. In alle buurten wordt voorafgaand aan de legdag een moment georganiseerd met alle deelnemers. Hier krijgen de deelnemers nog extra uitleg over hoe ze hun groendak kunnen aanleggen én kunnen de buren afspraken maken over hoe ze elkaar kunnen helpen met de aanleg. De leveranciers van de groene daken, Nature Green en Dakbloemenweide, zijn hier ook bij aanwezig.

Aanmelden
Inwoners uit de deelnemende buurten die zich niet hebben aangemeld kunnen zich alsnog aanmelden voor de aanlegdatum in mei. Dit kan nog tot 29 april. Kijk op www.rooftoprevolution.nl/velsen voor meer informatie.

Subsidieaanvraag
Hoogheemraadschap van Rijnland biedt subsidie aan de regio voor groenblauwe buurtideeën. Rooftop Revolution heeft de buurtbewoners geholpen om de subsidie aan te vragen. Als de subsidie verleend wordt, dan krijgen alle deelnemers ongeveer 25% van het bedrag terug.

Duurzaam Velsen
Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Het verbeteren van de biodiversiteit en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen draagt hieraan bij. Daarom stimuleert en steunt gemeente Velsen dit soort buurtinitiatieven graag. Inwoners die eenzelfde soort actie willen opzetten, kunnen zich melden via duurzaam@velsen.nl. Ook andere duurzame initiatieven zijn welkom. Samen gaan we voor een duurzaam Velsen.