Langzame Verduurzaming van de Sociale Huursector

Langzame Verduurzaming van de Sociale Huursector
Foto RTV Seaport/Dennis Gouda

Door Alex Perukel

Een betaalbare en duurzame woning voor iedereen. Dat is wat de gemeente wil voor iedere Velsenaar. De sociale huur speelt hier een grote rol in mee. Toch zijn er signalen dat de woningbouwcorporaties niet genoeg doen in het kader van duurzame woningen.

Tegenwoordig staat het thema “Verduurzamen” erg op de voorgrond. Minder hoeven stoken, minder verbruik van energie en dus minder hoeven betalen aan de energieleverancier. Simpel gezegd, niet altijd even makkelijk om uit te voeren. Voornamelijk in de sociale huur moeten de huurder en de woningbouwcorporatie met elkaar afspraken maken betreft mogelijke opties. Dit kan lijden tot conflict tussen de twee partijen betreft gewenste oplossingen en reëel zijn.

In het kader van wonen heeft de gemeenteraad voor de periode van 2022-2026 hun ambitie verwoord als “Voor iedereen een passende woning in Velsen”. De verduurzaming van oude en nieuwe woningen is hiermee ook van toepassing tot deze visie. Momenteel zijn er verschillende signalen van huurders dat er weinig aan wordt gedaan in de sociale huur. Partij van de Arbeid Velsen heeft hierom vragen gesteld aan de gemeente of zij dit ook opmerken.

De gemeente erkent de signalen, maar vindt dat “Woningbedrijf Velsen”, “Velison Wonen” en “Brederode Wonen” voldoende doen aan de verduurzaming van woningen. Gemeente Velsen refereert aan de Prestatieafspraken Velsen 2021-2024 die zijn gemaakt tussen hun, waar de woningcorporaties zich aan houden. Zo wordt er ook gesproken over dat woningen tegenwoordig lang leegstaan, maar deze achterstanden worden momenteel weer ingehaald. De uitleg die hiervoor werd gegeven is omdat sommige woningen compleet gerenoveerd moesten worden voordat ze weer beschikbaar ter huur aangeboden worden.

Ook werd er gevraagd of de gemeente hun verduurzamingsambities voor de sociale huur wilde versnellen voor zo’n extra 1.000 woningen in 2023. Het verduurzamen van de sociale woningvoorraad gaat gepaard met de sloop-nieuwbouw projecten zoals het “Pont tot Park”, waar de gemeente momenteel op inzet. Daarnaast is de financiële steun die ze krijgen van het Rijk niet bedoelt voor de snellere verduurzaming of renovatie van de sociale huur. Hierdoor zien zij geen verantwoorde mogelijkheid om op korte termijn 1.000 extra sociale huurwoningen te verduurzamen.