Meer ruimte voor vogels op het strand: groene ster

Meer ruimte voor vogels op het strand: groene ster
© RTV Seaport / PR

Er gaat een proef van start om vogels broedplaatsen te geven op een stukje van het IJmuider strand. De proef duurt van maart tot en met mei / juni. Strandbezoekers krijgen er informatie over en hebben er geen last van.

Het strand van Velsen is ingedeeld in zones – in de ene zone mag bijvoorbeeld je hond loslopen, in de andere mag je naakt recreëren en in de derde zone mag je kitesurfen. In één gebiedje, net ten zuiden van de IJmuider Slag, gaat een proef beginnen om meer ruimte te geven aan broedende vogels. De proef moet planten, bloemen en beestjes wat meer rust geven, zodat de natuur zich beter kan ontwikkelen.

Vrijwilligerswerk
Een groep vrijwilligers gaat ermee aan de slag, met hulp van de gemeente. Met palen en touwen wordt het broedgebied afgezet. Er komen op verschillende plekken borden met informatie te staan met uitleg voor bezoekers. Er komt geen verbod voor het gebied, maar een verzoek om mee te werken.

Als er vogels op het strand gaan broeden, zet de groep een markering bij de nesten. Die blijven staan tot de jonge vogels zijn uitgekomen. Elk jaar wordt het effect van de proef geëvalueerd. Als er geen vogels gebruik maken van het gebied wordt het project na drie jaar gestopt.

Groene ster
In het landelijk Kustpact (2017) is de hele Noordhollandse kust ingedeeld in zones. Deelnemers zijn alle kustgemeenten, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschappen, PWN en de Koninklijke Horeca. Bepaalde gebieden kregen een Groene Ster, wat betekent dat daar extra aandacht kan komen voor natuur. Daar gaat de projectgroep nu mee aan de slag.