Nieuw plan Zuidoostrand Driehuis

Nieuw plan Zuidoostrand Driehuis
© projectgroep Zuidoostrand Driehuis

Er zijn nieuwe plannen gepresenteerd voor de Zuidoostrand van Driehuis, omgeving Huis ter Hagen en De Luchte. Aan sommige wensen van inwoners is voldaan, aan andere niet. Er is meer onderzoek nodig en de provincie heeft nog een stem in het kapittel. Kortom: veel is nog onzeker.

De laatste openbare bijeenkomst over de plannen was in april vorig jaar. Het duurde dus heel lang voordat dit vervolg kwam – de tussentijdse themabijeenkomsten niet meegerekend. Nu ligt er een nieuw plan, opnieuw voorlopig. Wat zijn de verschillen met vorig jaar? Een greep uit de feiten.

Type en aantal woningen
Eerst de positieve dingen: in april 2022 zeiden de bewoners: niet méér dan 120 woningen; het zijn er 97 geworden. Ook is er, naar wens, 30% bestemd voor sociale huur en wordt er gebouwd voor verschillende doelgroepen: starters en senioren.

Geluid en vervoer
Dan de minder fijne:
* over de gevraagde fietstunnel onder het spoor wordt niet gerept;
* parkeren kan alleen bovengronds; de wens was om dat ondergronds te doen;
* het aantal bouwlagen wordt 3 tot 5 – en niet 3 tot 4, zoals gevraagd; 
* maatregelen tegen geluidsoverlast van het spoor – daar wordt meer onderzoek naar gedaan;
* en tot slot was een hele belangrijke wens: ‘bouw betaalbare woningen’. Daar is helaas nog helemaal niets over bekend.

Onderzoek, overleg en provincie
Hoe gaat het nu verder? Zoals gezegd: er komt onderzoek naar de geluidsoverlast door het spoor, en wat daar aan gedaan kan worden. En de Provincie Noord-Holland moet er nog wat van vinden. Het duurt allemaal dus nog wel even.

Wie op de hoogte wil blijven via een nieuwsbrief melde zich aan via zuidoostrand-driehuis.nl. Daar staat ook de verslagen van de bijeenkomsten en zijn de informatiepanelen te zien.

Illustratie: projectgroep Zuidoostrand Driehuis