Liveblog:  Extra raadsvergadering gemeente Velsen 23 maart 2023

Liveblog:  Extra raadsvergadering gemeente Velsen 23 maart 2023

Welkom bij de liveblog van een extra ingelaste raadsvergadering van de gemeente Velsen. Vandaag bespreekt de raad van Velsen voor de tweede keer het opvangschip wat op dit moment aangemeerd ligt aan de VOB-kade in Velsen Noord. Nadat tijdens de vorige extra raadsvergadering van 16 maart jl gelijk werd gestemd voor amendement ‘Plan C’ werd die vergadering gestaakt. Vandaag start een nieuwe raadsvergadering en wordt dit amendement, plus de nog niet besproken amendementen en moties die bij dit agendapunt horen, besproken. Bij deze vergadering horen een aantal bijlages. Deze kunt u hier vinden.

U kunt de raadsvergadering hier live meekijken, of via het kanaal van RTV Seaport op YouTube.

RaadspleinTV – Raadssessie & raadsvergadering 23 maart 2023

De vergadering is geopend.

Amendement 4 van 2023 VL – Plan C

RaadspleinTV – Stemverklaring Joost Bleekman over amendement 4 Plan C
RaadspleinTV – Stemverklaringen raadsleden over amendement 4 Plan C

Verkenning alternatieve locaties

Memo aanscherping verkenning alternatieve locaties – definitief

Er wordt gestemd door middel van hoofdelijke stemming. Amendement 4 is verworpen.

Amendement 5 van 2023 D66V – Ruimte voor een succesvolle overbruggingsperiode

RaadspleinTV – Reactie Dales op vraagstellingen uit raad over amendement 5
RaadspleinTV – Reactie wethouder Dinjens op vraagstellingen uit raad over amendement 5

VVD Velsen dient een sub-amendement in op amendement 5.

De vergadering is kort geschorst.

RaadspleinTV – Jelle en Jennifer tijdens schorsing voor sub amendement en amendement 5

De vergadering is weer geopend.

Het sub-amendement wordt voor amendement 5 in stemming gebracht.

Het sub-amendement is verworpen.

Er is een hoofdelijke stemming aangevraagd.

Amendement 5 is na hoofdelijke stemming aangenomen.

Amendement 3 van 2023 CDA – Velsen draagt haar deel bij aan de opvang van vluchtelingen

Amendement is verworpen.

Raadsbesluit Uitkomst raadpleging inwoners Velsen-Noord en voortgang onderzoek alternatieve locaties

Het geamendeerde raadsvoorstel is met 10 stemmen tegen en 20 stemmen voor aangenomen.

Motie 4 van 2023 VVD – Betrek de Raad

Motie 4 is unaniem aangenomen.

Motie 5 van 2023 GL – Reik de helpende hand

Motie 5 is verworpen.

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Amendement 4 van 2023 VL – Plan C

Verkenning alternatieve locaties

Memo aanscherping verkenning alternatieve locaties – definitief

Amendement 5 van 2023 D66V – Ruimte voor een succesvolle overbruggingsperiode

Sub-amendement in op amendement 5

Amendement 3 van 2023 CDA – Velsen draagt haar deel bij aan de opvang van vluchtelingen

Raadsbesluit Uitkomst raadpleging inwoners Velsen-Noord en voortgang onderzoek alternatieve locaties

Motie 4 van 2023 VVD – Betrek de Raad

Motie 5 van 2023 GL – Reik de helpende hand