Hulp bij bouw flexwoningen

Hulp bij bouw flexwoningen
voorbeeld flexwoning Foto: Pixabay

Als Velsen besluit om flexwoningen te gaan bouwen, kunnen de Metropoolregio Amsterdam, de Provincie en het Rijk daar bij helpen. De afspraken daarover staan in een zogenaamde Realisatieovereenkomst Flexwoningbouw MRA. Maar de gemeenteraad beslist óf ze er komen.

De gemeente Velsen ziet flexwoningen als één van de oplossingen voor de woningnood. Ze kunnen sneller gemaakt en neergezet worden dan gewone woningen. Momenteel is de gemeente met de inwoners in gesprek over vier locaties voor flexwoningen in Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden.

Hulp van MRA, Provincie en Rijk
Velsen heeft een zogenaamde Realisatieovereenkosmt Flexwoningbouw MRA ondertekend,  samen met een aantal gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam, de Provincie en het Rijk. Dat betekent hulp van meerdere kanten:

* financiële ondersteuning via een stimuleringsregeling (Rijk);

* regeling van o.a. verantwoordelijkheden en procedures (Rijk). Daardoor kunnen de flexwoningen na gebruik (15 jaar) op een andere plek in de regio opnieuw gebruikt worden. Dat is duurzaam en goed voor het woningtekort;

* gezamenlijke inkoop van 2.000 flexwoningen; dat drukt de prijs en zorgt voor voldoende voorraad, wat vertraging voorkomt (Rijk);

* soepel doorlopen van ruimtelijke procedures (Provincie);

* afspraken met woningcorporaties over inkoop, exploitatie en sociaal beheer (gemeente);

* oprichting van een ‘taskforce’ (groep medewerkers) die de gemeentes ook gaat helpen bij de realisatie van flexwoningen (MRA).

Geen verplichting tot bouwen
Velsen heeft de overeenkomst dan wel ondertekend, maar dat betekent niet dat ze verplicht is om flexwoningen te bouwen. Die beslissing ligt bij de gemeenteraad. Maar áls de raad akkoord gaat, is er dus die overeenkomst, waardoor het makkelijker wordt om ze te bouwen.