Wonen in Velsen in 2023; prestatieafspraken op papier

Wonen in Velsen in 2023; prestatieafspraken op papier
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

De gemeente Velsen en de drie woningcorporaties met hun huurdersraden maken elk jaar ‘prestatieafspraken’; zo ook voor 2023. Extra nadruk dit jaar: de afspraken moeten zo concreet mogelijk zijn, de termijn waarop het doel behaald is staat er bij én wie het voortouw neemt.

Zes thema’s
De partijen hebben samen zes thema’s gekozen waar ze aan gaan werken:

1. Beschikbaarheid van woningen – dat gaat over sloop & nieuwbouw, en over (ingrijpende) renovatie. De woningcorporaties investeren in de verbetering van hun woningvoorraad.

2. Betaalbare woningen – en niet alleen dat, maar ook de gemeentelijke heffingen moeten betaalbaar zijn, zoals het nieuwe recycle-tarief voor het afval en de bestrijding van energie-armoede.

3. Energiezuinige woningen – aansluiting op het Warmtenet IJmond en isolatie van woningen; de corporaties stellen daar specifieke doelen voor.

4. Wonen met zorg – sommige mensen hebben begeleiding nodig bij het wonen; er wordt vooral informatie uitgewisseld over om wie het gaat en wat er nodig is; de gemeente heeft hier de regie.

5. Huisvesting voor urgente doelgroepen – hierbij gaat het o.a. over de uitstroom van mensen uit Beschermd Wonen en/of de Maatschappelijke Opvang, maar ook om de huisvesting van statushouders en stadsvernieuwingsurgenten (als je woning gesloopt wordt) waarvan partijen in 2023 een grote toename verwachten. Doel is dat 65% van de woningen die beschikbaar komen naar reguliere woningzoekenden gaan.

6. Leefbaarheid – hier wordt specifiek het Actieplan Velsen-Noord genoemd, om de leefbaarheid en de ‘veerkracht’ van de wijk te versterken. (Het stuk was op de website van de gemeente Velsen niet te vinden, helaas) In januari zou er een bijeenkomst over zijn geweest; het plan moet in oktober van dit jaar klaar zijn. Hierin trekken de gemeente en woningcorporaties samen op.

Mooie plannen, goede bedoelingen – laten we hopen dat er veel goeds van terecht komt!

Lees hier verder over de gemaakte afspraken: