Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 26 januari 2023

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 26 januari 2023

Welkom bij de liveblog van de eerste raadsvergadering van het jaar 2023. U kunt hier live de gehele raadsvergadering volgen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier.

U kunt de raadsvergadering ook live meekijken via RTV Seaport op YouTube.

De vergadering is geopend.

Gideon NijemantingCDA over faillissement Crown van Gelder

Agendapunt 6: Nota Reserves en Voorzieningen 2023

Agendapunt 6 is unaniem besloten.

Agendapunt 7: Actualisatie Nota Bodembeheer Velsen

Agendapunt 7 is unaniem besloten.

Agendapunt 8: Benoeming MRA raadtafel

Agendapunt 8 is unaniem aangenomen.

Agendapunt 9: Kleuren van de begroting 2.0 raadsbesluit

Kleuren van de begroting: Begroting.

Stemverklaringen kleuren van de begroting 2.0

Kleuren van de begroting is unaniem vastgesteld.

Agendapunt 10: Voorgenomen collegebesluit vertrek opvangschip Velsen-Noord en alternatief scenario

Er zijn in totaal 5 amendementen en 1 motie ingediend bij dit agendapunt. De vergadering wordt kort geschorst om de amendementen goed door te kunnen nemen.

RaadspleinTV – Interview Frank Cornet over opvangschip Velsen Noord
Interview Tommy Panis over opvangschip Velsen Noord

De vergadering is heropend.

Het eerste amendement wat wordt behandeld is Amendement 2.
Amendement 2 van 2023-In gesprek met Velsen-Noord

RaadspleinTV – Amendement 2 van 2023 In gesprek met Velsen Noord

De vergadering is kort geschorst.

De vergadering is heropend.

RaadspleinTV – Vervolg gewijzigde amendement 2 van 2023 In gesprek met Velsen Noord

De vergadering wordt kort geschorst.

Er wordt een verlengde schorsing aangevraagd.

De vergadering is heropend.

De vergadering is wederom kort geschorst.

We gaan verder met de vergadering.

Amendement 2 is gewijzigd.

Amendement 2 is met 17 stem en 15 stemmen tegen aangenomen.

Amendement 5 ‘Kansen benutten’ wordt teruggetrokken.

We gaan verder met Amendement 3 van 2023 GL-Onderzoek naar alternatieve opvanglocaties

RaadspleinTV – Sitompul over amendement 3: Extra onderzoek alternatieve locaties

Amendement 3 is ingetrokken.

Amendement 4 van 2023 CDA-extra raadsvergadering.

RaadspleinTV – Amandement 4: Extra Raadsvergadering

Amendement 4 is aangenomen.

Amendement 1 van 2023 Iedereen telt mee

Amendement 1 is aangenomen met een ruime meerderheid.

Uiteindelijk wordt er gestemd over het geamendeerd raadsvoorstel. Het geamendeerd raadsvoorstel is met een meerderheid aangenomen.

Er is nog 1 motie beschikbaar maar deze wordt overbodig gevonden door de indiener. Motie 1 van 2023 D66V – Leren van ervaringen met het asielschip.

De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview Joost Bleekman en Frank Cornet na de raadsvergadering 26-01-2023

Bijlagen

Nota Reserves en Voorzieningen 2023

Actualisatie Nota Bodembeheer Velsen

Benoeming MRA raadtafel

Kleuren van de begroting 2.0

Begroting

Voorgenomen collegebesluit vertrek opvangschip Velsen-Noord en alternatief scenario

Amendement 2 van 2023-In gesprek met Velsen-Noord

Amendement 3 van 2023 GL-Onderzoek naar alternatieve opvanglocaties

Amendement 4 van 2023 CDA-extra raadsvergadering

Amendement 1 van 2023 Iedereen telt mee

Motie 1 van 2023 D66V – Leren van ervaringen met het asielschip.