Opvang Oekraïense vluchtelingen in ontwikkeling

Opvang Oekraïense vluchtelingen in ontwikkeling

Velsen vangt genoeg Oekraïense vluchtelingen op, op dit moment. Een paar dingen moeten nog wel beter geregeld worden, zoals de zorg en het onderwijs. Werk en vrijetijdsbesteding gaan wél goed. Inwoners van Velsen kunnen daar bij helpen.

Eerst de getallen: Velsen vangt sinds begin december 261 Oekraïense vluchtelingen op; 170 in 10 gemeentelijke opvanglocaties en 91 bij particulieren. Als straks de Spitsaak en de Platbodem klaar zijn, kunnen daar nog 92 vluchtelingen terecht. Velsen vangt in totaal dan 353 mensen op – ruim boven wat we moeten doen.
De regio Kennemerland (met 9 gemeenten) doet het ook goed. Die moet 2.549 Oekraïense vluchtelingen opvangen, en het zijn er 2.929. En er is nog ruimte voor 106 méér.
De verwachting is dat de oorlog nog lang zal duren. En dat er in 2023 nog veel Oekraïeners hier naar toe komen. Dat betekent dat Kennemerland – en Velsen – meer opvang zal moeten realiseren. Hoeveel precies, is nu nog niet te zeggen.

Nog veel te regelen
De zorg loopt nog niet goed. De aanmelding voor digitale huisartsenzorg gaat wel goed, maar wie een (acute) zorgvraag heeft, wordt niet altijd gelijk geholpen. De voertaal is Engels, dat is een groot struikelblok. Er wordt overlegd over de mogelijke verbeteringen.

Het onderwijs is ook nog niet ideaal. De gemeente weet wél hoeveel kinderen er in de gemeentelijke opvanglocaties zijn, maar niet precies hoeveel er bij particulieren wonen. Daar wordt aan gewerkt. Wel is de vraag, of er dan voldoende ruimte en personeel is, én vervoer.

Op het gebied van werk gaat het wel goed. ‘Een flinke groep’ Oekraïense vluchtelingen is aan de slag. Daarin werkt de gemeente Velsen met allerlei partners samen, zoals IJmond werkt en het UWV.
De vrijetijdsbesteding komt op gang. Mensen maken dagtripjes. Er is contact met de bibliotheek, welzijnswerk en vluchtelingenwerk voor een goed aanbod van activiteiten.
De inwoners van Velsen doen hun best om iets voor hen te organiseren of mee te laten doen. Initiatieven – en nog veel meer informatie – staan op de website van de gemeente: https://www.velsen.nl/hulp-en-initiatieven-oekraine.