Plan flexwoningen Waterloo

Plan flexwoningen Waterloo
Afkomstig uit nieuwsbrief wijkcomité Driehuis

Op woensdag 14 december jl. was er een informatieavond over de komst van flexwoningen op het terrein van voetbalvereniging Waterloo in Driehuis. Net als in Santpoort-Noord was het de start van een gesprek, waarin veel nog niet vaststaat. Hieronder de impressie van Stichting Wijkcomité Driehuis, uit hun nieuwsbrief van december.

Nog niet zo lang geleden stelde de gemeente een Nota van Uitganspunten Driehuis 2021-2030 vast. Daarin stond dat er op het voetbalterrein van Waterloo 40 permanente woningen zouden komen. En nu komen er flexwoningen, is het idee. Dat riep vragen op bij de inwoners tijdens de informatieavond. ‘Bouw die 40 permanente woningen en zoek voor de flexwoningen een andere plek’, zei iemand. Maar helaas, de plek staat wél vast.

Nog veel keuzes
Het goede nieuws is, dat veel nog niet vaststaat. Bijvoorbeeld: waar de woningen precies komen op het terrein, hoeveel het er zijn en hoe groot, de inrichting van het terrein, en zaken als verkeer, ontsluiting en parkeren.

Praat mee via samenspel.nl 
Praat mee!, roept de gemeente. Meld je aan via samenspel.nl en kom in de Werkgroep Flexwonen Driehuis. In januari volgt de tweede informatieavond.

Met dank aan Stichting Wijkcomité Driehuis