Resultaten onderzoek Safe Streets naar straatintimidatie

Resultaten onderzoek Safe Streets naar straatintimidatie

Sinds oktober 2018 is Velsen aangesloten bij het project Safe Streets. Er is een werkgroep opgericht die bestaat uit inwoners en raadsleden. In september 2022 heeft de werkgroep via een enquête onder inwoners onderzoek  naar straatintimidatie in Velsen. Het eindresultaat van het onderzoek staat nu op velsen.nl/burgerpanel.

Straatintimidatie komt vooral in IJmuiden en Velsen-Noord. De meest genomende locaties zijn de eigen buurt (75 procent) of het winkelgebied (70 procent). Vrouwen en LHBTIQ+ personen ondervonden het meeste ongewenst gedrag op straat.

De resultaten van het onderzoek geven een helder beeld hoe straatintimidatie in Velsen beleefd wordt en over de meldingsbereidheid van mensen die zich geïntimideerd voelen. Vanuit dit beeld gaat de werkgroep acties en methoden ontwikkelen om Velsen Veiliger te maken. Zodat iedereen zonder angst over straat kan en met respect behandeld wordt. 

Burgemeester Dales reageert: “Ik ben blij dat zo veel inwoners meegedaan hebben aan het onderzoek naar straatintimidatie. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de werkgroep Safe Streets Velsen verdere stappen zetten. Ik vind dat iedereen in Velsen veilig over straat moet kunnen, ongeacht kledingkeuze, religie, geaardheid of afkomst. Zolang dat nog niet het geval is voor vrouwen, hebben wij werk te doen!”

Wat is een Safe Steets gemeente?
Een Safe Streets gemeente zet zich in om problemen rond seksuele intimidatie en andere vormen van intimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTQI’ers en mensen met een beperking te voorkomen. De gemeente zet daarom onderzoek, bewustwordingscampagnes en maatregelen in de openbare ruimte in.