Drukke informatievond over flexwoningen Valckenhoeflaan

Drukke informatievond over flexwoningen Valckenhoeflaan

Ruim 180 belangstellenden waren bij de informatieavond over de plannen voor flexwoningen op de Valckenhoeflaan in Santpoort-Noord. De gemeente wilde in een heel vroeg stadium met bewoners in gesprek, maar de kernvraag was toch: Waarom hier? Een impressie van de avond.

Wat is het idee?
Velsen wil op het terrein aan de Valckenhoeflaan 40 tot 60 flexwoningen neerzetten. Kleine units (30 tot 40 m2), sociale woningbouw, verplaatsbaar, voor ongeveer 15 jaar. Voor ‘spoedzoekers’ (mensen die acuut een woning nodig hebben), statushouders en jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Geen containerwoningen zoals in Haarlem-Noord, maar met een betere uitstraling.

De plek ligt in de kern van de gemeente, met voorzieningen zoals winkels, vervoer e.d. in de buurt, en de grond is eigendom van de gemeente.

Naast de Valckenhoeflaan wil Velsen ook bouwen in de Waterlootuin in Driehuis en in Groot Helmduin in IJmuiden. De keuze van die locaties staat vast (wel moet de gemeenteraad er nog over beslissen), maar de invulling niet. Daarover wil de gemeente graag nu al in gesprek: wat vinden de bewoners van de ideeën, en waar moet Velsen rekening mee houden als dit project doorgaat?

“Waarom hier?”
Dat is de kern van de meeste reacties: waarom hier? Een aantal opmerkingen hieronder:

 • De bestemming van dit gebied is ‘Groen1’, dus waarom ga je daar bouwen?
 • In Haarlem-Noord hebben bewoners van de containerwoningen onderhands hun woning geruild met bewoners van eensgezinswoningen in Haarlem, die op die manier van de markt verdwijnen. Hoe gaat Velsen dat voorkomen?
 • Blijft het wel bij 40 tot 60 woningen? In Haarlem-Noord zouden het er 80 zijn, en het werden er 160.
 • Kies een terrein waar je groot en mooi kunt bouwen, niet deze postzegel.
 • Het groen aan de Valckenhoeflaan mag niet verloren gaan.
 • De locatie zit te dicht bij een kwetsbaar Natura2000-gebied.
 • De skatebaan moet worden verplaatst; waar moet die heen?
 • De waterloop uit de duinen (de beek) moet behouden blijven, anders krijgen bewoners daar natte voeten. Bovendien is het biologisch een heel bijzonder gebied.
 • Het is een belangrijk uitlaatgebied voor honden.
 • Ontwikkel liever een duurzaam plan, al duurt dat wat langer. Met parkeren onder de woningen.
 • Denk na over mogelijke andere locaties.
 • Stel een klankbordgroep in, en laat die samen met de gemeente zoeken naar andere locaties.
 • Tip: vraag de woningcorporaties nu al of ze er wat voor voelen.

Planning vervolg: nog twee jaar
In januari 2023 komt er een nieuwe sessie met bewoners. In het eerste kwartaal 2023 gaan de voorstellen naar de raad, om daar een besluit over te nemen. Dan wordt er een woningcorporatie geselecteerd voor het plan. Participatie door inwoners hoort daar bij. Vervolgens komt er een planologische procedure voor het begin van de bouw. Al met al duurt het nog wel twee jaar voordat de flexwoningen er zijn.

Meepraten
Van deze bespreking komt een samenvattend verslag op de website van de gemeente. In de klankbordgroep kunnen mensen hun mening geven. Ze kunnen raadsleden benaderen. En hun stem laten horen in januari.

En wie zich aanmeldt op https://samenspelvelsen.nl/projecten/flexwonnen-valckenhoeflaan wordt op de hoogte gehouden.