Gedoogbesluit brandveilig gebruik Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C te Driehuis

Gedoogbesluit brandveilig gebruik Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C te Driehuis

Het college is van plan een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te verlenen voor de locatie Duin- en Kruidbergerweg 1B en 1C te Driehuis. Voordat kan worden besloten op deze vergunningaanvraag, moet het ontwerpbesluit worden gepubliceerd. Om gebruik van de locatie toe te staan voor verlening van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik, wordt nu een gedoogbesluit verleend.

Het COA heeft de gemeente Velsen gevraagd om de panden per 1 december 2022 in gebruik te mogen nemen als opvang locatie voor minderjarige asielzoekers en statushouders. De brandweer en Bouw- en Woningtoezicht heeft positief geadviseerd op het in gebruik nemen van de panden. En vanwege het maatschappelijk belang, het groot tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland, is besloten in te stemmen met dit verzoek. De gemeente Velsen heeft daarom besloten om een gedoogbesluit onder voorwaarden af te geven.