Raadsessies van 17 november

Raadsessies van 17 november

Op 17 november vinden er weer raadsessies plaats. Vanaf 19.00 uur bent u welkom in burgerzaal om het gesprek aan te gaan met de raadsleden. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

Stadsschouwburg  (vanaf 19.30 uur in Raadzaal)
De gemeenteraad staat voor het vraagstuk in welke vorm de gemeente de functie van de Stadsschouwburg wil voortzetten. Het college heeft onderzocht welk scenario het meest passend is en doet hiervoor een voorstel.  De afgelopen jaren is tijdens verschillende sessies door de gemeenteraad gesproken over de verschillende scenario’s die zijn onderzocht om de theaterfunctie in Velsen toekomstbestendig te maken. Ook is gesproken met de verschillende belanghebbenden.
Tijdens de laatste sessie op 6 oktober is nadere informatie gevraagd en toegezegd over een extra scenario waarbij wordt uitgegaan van een nieuwe multifunctionele zaal ergens in het centrumgebied van IJmuidenaangevuld met extra voorzieningen zoals een theatercafé en  filmzalen en studio’s voor muziek en dans. De bestaande schouwburg gaat bij deze variant sluiten.
De raad gaat de verschillende doorgerekende scenario’s bespreken.

Verhuizing trampolinevereniging TVIJ naar Polderhuis (vanaf 19.30 uur in Schoonenbergzaal)
Op 31 maart 2021 heeft de gemeenteraad het college in een motie opgeroepen om een passende accommodatie te vinden voor trampolinevereniging TVIJ. In overleg met de gemeente is TVIJ uitgekomen bij het Polderhuis aan het Vestingplein 58 in Velserbroek. Dit sportcomplex heeft enkele ruimtes waar dit mogelijk is. Om in het Polderhuis te kunnen trampolinespringen moet echter een deel van het gebouw wel verhoogd worden tot 12 meter. De gemeenteraad wordt gevraagd voor deze bouwkundige aanpassingen een investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Reageren en inspreken bij de sessies:

Er kan enkel nog worden ingesproken over de sessie Verhuizing TVIJ naar Polderhuis. Tijdens de sessies op 6 oktober was er mogelijkheid om in te spreken over de Stadsschouwburg, daarom kan nu tijdens de sessie niet meer worden ingesproken.
Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot donderdag 17 november, 12.00 uur aanmelden via e-mail: griffie@velsen.nl of via telefoon, 0255 567251.

Ga voor meer informatie over bovenstaande onderwerpen en stukken naar htp://velsen.raadsinformatie.nl.