De Velser Gemeenschap ziet toekomst in Stadsschouwburg als cultuurhuis

De Velser Gemeenschap ziet toekomst in Stadsschouwburg als cultuurhuis

Vanavond 17 november bespreekt de gemeenteraad opnieuw het plan voor een toekomstbestendige Stadsschouwburg Velsen in een raadsessie. Het college heeft aangegeven voorstander te zijn van verbouwing en uitbreiding van de stadsschouwburg, dit voorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook de Velser Gemeenschap, vertegenwoordiger van kunst- en cultuur organisaties in Velsen, is voorstander van dit plan.

De verschillende scenario’s gaan uit van een grote zaal én een nieuwe ruimte voor een vlakke vloer podium. Bij Scenario C wordt er daarnaast nog meer bijgebouwd, denk aan studio’s voor muziek en dans, een professioneel filmtheater, maar ook flexwerkplekken voor plaatselijke makers.

In dit plan kan de stadsschouwburg ingevuld worden als een overkoepelend centrum voor cultuur. De Velser Gemeenschap, vertegenwoordiger van kunst en culturele organisaties in Velsen, heeft in een brief aan de raad aangedrongen op behoud van de stadsschouwburg en voorkeur voor scenario C.

Voorzitter Gert Jan van der Hulst licht toe waarom de organisaties toekomst zien in dit plan, “De Stadsschouwburg moet bestaansrecht hebben. En wat je nu ziet bij een schouwburg met alleen een grote zaal, is dat men grote producties in de zaal kan neerzetten, en de tussenliggende perioden met filmvoorstellingen vult. Maar dat er voor de rest overdag weinig beweging is in en rond het gebouw. En dat zouden we graag anders zien.”

Maar dit grootste scenario voor de stadsschouwburg kost ook veel geld. Het gaat om een totaalbedrag van 21,8 miljoen euro, verstrekt door de gemeente in de vorm van een subsidie verspreid over tientallen jaren. Daarnaast zijn er zorgen over de inzet van de nieuwe Stadsschouwburg. Gezien de hoge kosten, moet het maximale uit de mogelijkheden worden gehaald. Dat kan alleen door slim programmeren, goede bedrijfsvoering en hechte samenwerking tussen toekomstige huurders.

De sessie van 17 november moet er toe leiden dat het onderwerp besluitrijp is en er op de raadsvergadering van 24 november definitief een knoop kan worden doorgehakt.