Broeklanden wordt plek voor ruim 40 betaalbare woningen

Broeklanden wordt plek voor ruim 40 betaalbare woningen

De Broeklanden in Velserbroek oogt nu nog erg groen. Het terrein wordt gebruikt door Rugbyclub The Smugglers. Maar de gemeente wil van het sportveld gebruik maken om woningen te bouwen. Specifiek gaat het om 40 tot 50 sociale huur- en betaalbare koopwoningen, juist het segment waar er veel behoefte aan is. Donderdag 16 september kwam dit onderwerp aan bod tijdens de eerste raadsessie van het seizoen.

Afgelopen donderdag werden de startdocumenten besproken van het terrein op de Broeklanden. Na een inspraakronde deze zomer is de participatie met omwonenden en betrokkenen afgerond, en werd het stuk nu aan de raad voorgelegd.

Er is donderdagavond een discussie geweest over het onderwerp. De meeste raadsleden waren positief over het plan. Een belangrijk onderdeel van het gesprek was de doelgroep voor deze huurwoningen. Toch moeten er nog een aantal dingen uitgezocht worden. Een raadslid van D66 stelde bijvoorbeeld de vraag: “In hoeverre kan er geborgd worden om deze prijsklasses te behouden?”

De raadsleden hebben donderdagavond globaal gezien ingestemd met het plan. Het onderwerp komt aan het eind van de maand terug in de raadsvergadering om het besluit vast te leggen.

Voordat er gebouwd kan worden, moet de Rugbyclub The Smugglers echter wijken. Op het terrein van de Broeklanden ligt momenteel ook een manege, maar deze is al verkocht. Inmiddels is voor de rugbyclub duidelijk dat deze, samen met voetbalvereniging VSV, gaat verhuizen naar een nieuw perceel aan de Oostlaan, 200 meter verderop.

Serge Barnhoorn, voorzitter van de rugbyclub, legt uit dat ze geen problemen met de verhuizing hebben. Zolang de club er wat moois voor terug krijgt, is de verhuizing naar 200 meter verderop geen groot obstakel. De club kijk zelfs uit naar de verhuizing en vernieuwing.

De club heeft lange tijd in onzekerheid geleefd. Er werd hen namelijk al ruim vijftien jaar verteld dat de grond voor woningbouw gebruikt zou worden. De tijdlijn was echter onduidelijk. De club kon daarom hun faciliteiten niet vernieuwen. “Het heeft weinig zin om duizenden euro’s te investeren, als je daarna weg moet,” licht Serge toe. De faciliteiten rondom de club zijn enorm verouderd, en hard aan vernieuwing toe. Er wordt gedroomd over een eigen clubhuis en extra kleedkamers.

Het toekomstplan van het nieuwe sportcomplex aan de Oostlaan staat al op papier. Maar voor de verhuizing plaats kan vinden, moet ook de verhuizing van voetbalvereniging VSV nog duidelijk worden. Bij de voetbalclub ligt een juridisch conflict tussen de vereniging en de ontwikkelaar van het nieuwe sportcomplex. Pas als deze is opgelost en er duidelijkheid is over hun verhuizing, kan ook de verhuizing van de rugbyclub doorgaan. En daarna kan er pas gebouwd worden. Al met al houd de rugbyclub er rekening mee dat ze nog twee tot drie jaar moeten wachten.

Het onderwerp werd uitgelicht tijdens het politieke programma RaadspleinTV. Bekijk hier de volledige aflevering van RaadspleinTV.