Het rommelt bij de Skaeve Huze

Het rommelt bij de Skaeve Huze
Augustus 2022 ©Ton van Steijn

Zakken op de stoep, kapotte ramen en (geluids)overlast. De omwonenden klagen, maar krijgen te weinig respons, vinden ze. Reden voor Velsen Lokaal om het college daar vragen over te stellen.

Sinds november 2020 worden de drie kleine zelfstandige sociale huurwoningen aan de Broekeroog in Velserbroek bewoond. In de Skaeve Huse wonen mensen met ‘onaangepast woongedrag’. Daar krijgen ze begeleiding bij of behandeling voor. Samenwerkingspartners en omwonenden (de buurtbeheergroep) bespreken de gang van zaken geregeld. Er is bijvoorbeeld een meldpunt voor incidenten.

Situatie verslechtert

Na een positief begin gaat het de laatste tijd niet goed, meldt Velsen Lokaal. Ramen van de woningen zijn dichtgetimmerd of kapot, er ligt rotzooi bij de woningen. De politie komt wel 3 of 4 keer per week om opstootjes te sussen en vooral ‘s nachts is er veel (geluids)overlast. De omwonenden maken gebruik van het meldpunt, maar horen daar eigenlijk weinig op terug. Ze voelen zich niet serieus genomen.

College onderneemt actie

Het college heeft ook gehoord over de laatste incidenten en vindt die heel vervelend. Ze hebben direct stappen genomen, melden ze: meer begeleiding op de locatie en meer afspraken tussen begeleiders en bewoners van de Skaeve Huse. Die nieuwe situatie wordt de eerste periode maandelijks geëvalueerd.

De bewoner die de meeste overlast veroorzaakte, woont er niet langer en komt ook niet terug. Het college belooft dat er in een volgend overleg met de buurtbeheergroep wordt ingegaan op het gevoel van ‘niet serieus genomen worden’ om te zien waar ze zich in kan verbeteren.

Klachten? Melden graag!

Het college heeft het afgelopen half jaar geen meldingen binnengekregen via het 24/7 meldpunt. Ze vragen omwonenden om incidenten of voorvallen echt te melden. Zo krijgen het college en de politie een beter beeld van de situatie. Nog voor de zomer zijn stappen gezet om de hele situatie te evalueren met alle betrokkenen – inclusief de buurtbeheergroep.