Velsen reageert op concept Programma Natuurnetwerk (NNN) van Provincie NH

Velsen reageert op concept Programma Natuurnetwerk (NNN) van Provincie NH
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Geen onteigening van bedrijven, geen gedwongen uitkoop, in gesprek gaan en meer balans tussen evenementen en natuurwaarden – dat zijn de verzoeken die de gemeente Velsen bij de Provincie Noord-Holland heeft neergelegd in reactie op het concept Programma Natuurnetwerk (NNN) 2023.

De Provincie Noord-Holland maakt sinds 2013 elk jaar een (vervolg-)plan om de natuur te versterken. ‘Voor planten en dieren, voor de gezondheid van bodem, water en mensen’, aldus hun website. De aanpak is in volle gang en de provincie wil het netwerk in 2027 afronden. De kern is: méér en sterkere natuur in Noord-Holland, en verbinding van de  natuurgebieden. Dat de stikstofdiscussie hier ook een rol in speelt, spreekt bijna vanzelf.

De gemeente Velsen is als partner betrokken bij het programma voor 2023, en heeft nu gereageerd. De kern daarvan staat hieronder in 4 punten:

1. Agrarische en groene recreatieve bedrijven moeten niet onteigend worden (motie gemeenteraad november 2021).

2. Speciaal voor Santpoort moeten ‘de particuliere grondeigenaren als gelijkwaardige partner worden benaderd’ en moet er samen met hen naar een oplossing wordt gezocht. De provincie schrijft namelijk, dat wanneer de particulier niet mee wil werken, de aankoop van de grond dan zal worden verkend. Daar heeft Velsen moeite mee. Ze wil die laatste zin schrappen of laten vervangen door ‘uitkoop uitsluitend op vrijwillige basis’.

3. Ook vraagt Velsen aan de Provincie of er een gesprek kan komen over de combinatie van de Visie Spaarnwoude Park met de natuurdoelen in dat gebied.

4. En tot slot mist de gemeente ‘een perspectief op een balans tussen evenementen en natuurwaarden’.

Het laatste woord over het concept programma Natuurnetwerk is vast nog niet gezegd. Wat er met de reactie van Velsen gebeurt en wanneer het programma definitief wordt vastgesteld, is nu nog niet bekend.