Tata Steel – onderzoek en maatregelen om vervuiling te verminderen

Tata Steel – onderzoek en maatregelen om vervuiling te verminderen
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Tata Steel staat in het centrum van de aandacht. Allerlei overheden zijn betrokken bij het Programma van de staalgigant om de vervuiling en overlast te verminderen. De gemeente Velsen meldt vooruitgang op verschillende gebieden, maar ook een nieuwe vervuiling.

Voortgang Programma Tata Steel 2020-2050
Het doel van het programma is om de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en leefomgeving in de IJmond zoveel mogelijk te verminderen, op korte en lange termijn. Er zijn vier rubrieken gekozen. Op alle terreinen is vooruitgang geboekt, zegt het college (Collegebericht van 12 juli 2022, zaaknummer 81405-2022).

Een greep uit de resultaten:

* De gezondheid is als onderwerp beter in beeld; het Rijk is meer betrokken bij het dossier Tata Steel, en de GGD Kennemerland is gevraagd om bij een volgende Gezondheidsmonitor de factor ‘ervaren gezondheid’ van de omwonenden van Tata Steel mee te nemen als richtlijn voor beleid.

* Scherper vergunnen: er wordt maatwerk gebruikt in vergunningen, bijvoorbeeld om geuroverlast terug te dringen. Een gecombineerde aanvraag van vergunningen werd gesplitst, zodat er eerder maatregelen genomen worden om stofoverlast en uitstoot van zware metalen te verminderen.

* Gezondere leefomgeving op de lange termijn: Tata heeft besloten om sneller over te stappen op waterstof voor een duurzamere staalproductie. De eerste fase van de overstap wordt nu in 2030 afgerond, waarbij Kooksfabriek 2 en een Hoogoven kunnen sluiten.

* Samenwerking omgeving en communicatie & informatie: het programma is opgesteld samen met de IJmondgemeenten, de provincie Noord-Holland, de omgevingsdiensten en de GGD Kennemerland. Het Ministerie van Infrastructuut & Waterstaat is betrokken. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een belangrijke rol, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt er nauwer bij betrokken. Daar zijn verschillende overleggen voor in het leven geroepen.

Dit najaar wordt de balans opgemaakt van 2 jaar Programma, in 2023 volgt een geactualiseerde versie.

Chroom-6 vervuiling diep in de grond
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied meldt begin juli dat zij Chroom-6 in het grondwater op het terrein van Tata Steel heeft gevonden. Chroom-6 is kankerverwekkend. Uit onderzoek van de GGD Kennemerland blijkt dat de vervuiling 5 meter onder de grond zit en dat mensen niet in aanraking komen met het grondwater. Toch moet Tata Steel onderzoeken wat de oorzaak is, hoe groot de vervuiling is en of er op termijn risico’s zijn voor verdere vervuiling van het grondwater. De Omgevingsdienst zal de opzet en uitvoering van het onderzoek beoordelen. Meer informatie: https://odnzkg.nl/grondwateronderzoek-terrein-tata-steel-chroom-6/.