Provincie perkt stikstofrechten Tata in, laat genoeg over voor bouw groene fabriek

Provincie perkt stikstofrechten Tata in, laat genoeg over voor bouw groene fabriek

Bericht door mediapartner NH Nieuws

De provincie gaat de stikstofrechten van grote uitstoter Tata Steel geleidelijk afbouwen, zodat de bouw van de nieuwe, groene fabrieken in de komende jaren niet in gevaar komt. Dat blijkt uit woorden van Jeroen Olthof, milieugedeputeerde van de provincie. 

Boeren, industrie, iedereen moet zijn steentje bijdragen aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot, die schadelijk is voor de natuur. Zo ook Tata Steel, benadrukt Olthof. Want, ‘er zijn door de provincie Noord-Holland veel maatregelen uitgevoerd in de Natura 2000-gebieden die negatief beïnvloed worden door de neerslag van stikstof vanuit Tata Steel’, aldus een persbericht van de provincie. 

Maar het afbouwen van de stikstofrecht van Tata Steel gaat volgens Mobilisation for Environment (MOB) niet ver genoeg. Er moet volgens hen meer gebeuren voor het natuurbehoud in Noord-Holland. De organisatie kondigt daarom aan meer maatregelen te willen afdwingen, desnoods via de rechter.

Fabrieken sluiten
Volgens MOB, die de provincie begin dit jaar vroeg uitstootvergunningen van stikstof en andere stoffen te verscherpen of zelfs in te trekken, heeft de provincie een paar opties. De voornaamste: “Als je een grote korte klap wil maken, sluit je overlastgevende fabrieken, zoals de kooksfabriek”, aldus Stijn van Uffelen van MOB. 

En als de provincie ervoor kiest Tata Steel op deze manier te ontzien, dan zal het volgens Van Uffelen “ergens anders in Noord-Holland gaan knellen met de stikstofrechten. De provincie zal het uit moeten rekenen, maar dan zal je bijvoorbeeld Schiphol en boerenbedrijven in de buurt moeten opdoeken om stikstofdoelen te behalen.” 

8 procent
Vandaag kwam de provincie met een reactie op de verzoeken van MOB. Tata Steel wordt in dat voorstel tot een aantal nieuwe dingen verplicht. Zo moet het bedrijf de stikstofuitstoot op korte termijn in totaal met 8 procent terugbrengen door ten eerste de ‘locomotieven, mobiele werktuigen en vrachtwagens te vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven’. Ook moet de stikstoofuistoot van het bedrijf gemonitord worden.

Daarnaast moet het staalbedrijf binnen anderhalf jaar concrete plannen presenteren om dichtbijgelegen natuurgebieden zo veel mogelijk van stikstof te ontzien. Verdere aanscherpingen volgen automatisch in de komende jaren, wanneer al grotere stikstofreducerende maatregelen gepland staan.

Klein bier, meent Mobilisation for Environment (MOB). Bovendien moest Tata in 2016 al op zoek naar alternatieven voor de werk- en voertuigen, maar lijkt het bedrijf dat nu als een nieuw idee te presenteren, aldus Van Uffelen.

De MOB-man: “We zijn teleurgesteld dat niet het werk is verzet dat al verzet zou moeten zijn en dat de provincie ook achterloopt op de regelgeving. Wij gaan dit nauwkeurig bestuderen, een zienwijze indienen en desnoods naar de rechter.”

Grote slagen
Milieugedeputeerde Olthof vindt de provincieplannen juist ‘een goed begin’. Want hoewel volksgezondheid en natuur in Noord-Holland volgens hem de hoogste prioriteit hebben, “moeten we de stikstofrechten van Tata Steel wel op een verstandige manier intrekken, zodat we niet in de problemen komen als de nieuwe, groene fabrieken gebouwd worden. Het is nooit de bedoeling geweest Tata Steel te sluiten.”

“Er zijn maatregelen genomen bij de kooksfabriek en in 2025 of 2026 komt er een grote DeNOx-installatie bij de pelletfabriek. Dat zijn automatisch grote slagen”, aldus Olthof.

Duurzame staalproductie
In het persbericht meldt de provincie dat het ‘de omschakeling naar duurzame staalproductie wezenlijk vindt voor een gezondere leefomgeving. Zij vindt het belangrijk dat Tata Steel voldoende stikstofruimte heeft om de omschakeling naar duurzame staalproductie te realiseren.’

Vorig jaar in april stond de gedeputeerde er nog iets anders in. Toen zei hij: “Volgens mij is bij iedereen bekend dat kooksfabriek 2 één van de grote overlastgevers is. Ik durf wel te opperen dat we zo snel mogelijk moeten zorgen dat kooksfabriek 2 ook dicht kan.”