Vooruitblik raadsvergadering 25 mei: vaststellen raadsakkoord en raadsprogramma

Vooruitblik raadsvergadering 25 mei: vaststellen raadsakkoord en raadsprogramma

Welke stappen zet de gemeenteraad? Ook een wethoudersprofiel ligt op tafel

Woensdag 25 mei vindt er een raadsvergadering plaats waarin een volgende stap wordt gezet in het bepalen van de gemeentelijke koers voor de komende vier jaar: het vaststellen van een raadsakkoord en een raadsprogramma.

In het raadsakkoord zijn de waarden en uitgangspunten voor de raad opgenomen. Hierin staan tevens de spelregels, verwachtingen en afspraken beschreven over de manier waarop de raad wil gaan werken. Het toverwoord daarin is ‘samenspel’. Hoe wil de raad samenwerken met de Velsense samenleving, met de bredere regio èn met het college en de ambtelijke organisatie? Op die vragen wordt in het raadsakkoord uitvoerig aandacht besteed.

In de vorige periode (2018 tot en met 2022) werkte de raad van Velsen ook al met een raadsakkoord. Wat in deze periode nieuw is, is dat er een raadsprogramma wordt toegevoegd. In dit onderdeel staan de maatschappelijke uitdagingen, de thema’s voor de komende jaren beschreven; inclusief een prioritering van onderwerpen. Interessant aan dit document is dat de raadsleden hebben aangegeven op welke onderwerpen overeenstemming bestaat, maar ook op welke punten van uitwerking nader debat vereist is.

De beide documenten zijn via deze link te vinden. De tekst is tot stand gekomen na diverse bijeenkomsten, waarbij alle 10 de fracties van de raad vertegenwoordigd waren. Als advies aan formateur Bram Diepstraten – die belast is met het samenstellen van een college van wethouders – hebben de raadsfracties een wethoudersprofiel opgesteld. Hierin staan algemene competenties verwoord die voor een wethouder van toepassing zijn. De verwachting is dat een nieuwe college voor de zomer door de gemeenteraad benoemd zal worden.

Volg de volledige raadsvergadering woensdagavond vanaf 19.30u via RTV Seaport op TV (Ziggo kanaal 37, KPN kanaal 1490), de livestream (rtvseaport.nl/live-tv), Facebook of Youtube.