Drukke informatiebijeenkomst vernieuwingsplannen Telstarstadion

Drukke informatiebijeenkomst vernieuwingsplannen Telstarstadion

Geen torenflat, maar lage nieuwbouw. Er wordt gevreesd voor veel overlast van autoverkeer, dus dan maar het hele stadion verplaatsen. Op maandag 9 mei doen omwonenden veel suggesties tijdens de informatieavond over de ontwikkeling van het Telstarstadion.

Vorige week maakte Telstar bekend dat er vernieuwingsplannen zijn rondom het stadion. Er is veel belangstelling voor de inloopbijeenkomst; de uitnodiging en oproepen hebben goed gewerkt. Er zijn plannen om het stadion te vergroten en voor bebouwing in de buurt. Bij elk paneel staat wel een groepje mensen; er wordt gevraagd, commentaar geleverd en veel gewezen.

Verkeersoverlast
Zoals gebruikelijk zijn er zorgen over de verkeersoverlast, bijvoorbeeld in de Leeuweriklaan langs de busbaan. Een vrouw: ‘Het loopt nu al vast als er een wedstrijd is!’ ‘Zonder overlast gaat het niet’, zegt een ambtenaar van de gemeente Velsen bij het paneel Verkeer en parkeren. ‘Misschien kan herinrichting van de Ver Loren van Themaatlaan soelaas bieden. We zullen naar creatieve oplossingen moeten zoeken’, zegt hij. De vrouw verkiest de meest radicale oplossing: het hele stadion verplaatsen naar het strand of een industriegebied. Dan heeft niemand er last van.

Laagbouw, geen torenflat
Bezoekers kunnen op een formulier hun vragen, opmerkingen en suggesties kwijt in een doos bij de bar. Een echtpaar dat weggaat, levert hun formulieren in. Een passant vraagt nog: ‘Of is dat voor oud papier?’. De man van het echtpaar is geagiteerd: ‘Je gaat hier toch geen torenflat bouwen? Dat past echt helemaal niet bij de rest van de bebouwing! Weet je wat ze moeten doen? Een lange strook lage woningen langs de busbaan met 3 verdiepingen parkeren eronder. Zo kunnen de nieuwe bewoners hun auto kwijt, net als de bezoekers van Telstar én de bezoekers van de schouwburg even verderop.’ ‘We nemen uw suggesties allemaal mee’, stelt een medewerkster van Ruimtelijke Ontwikkeling van Velsen.

Een voormalig raadslid komt langs en is zorgelijk: ‘Mensen vinden het rommelig’. En dat hoor je vaker: is er geen uitleg? Er staan veel te veel borden! Twee borden met de plannen was genoeg geweest.

Je doet het niet gauw goed, als gemeente. Maar ze kunnen tevreden zijn met de opkomst en de vele reacties. Nu afwachten wat ze ermee gaan doen. Wie op de hoogte wil blijven, kan zich aanmelden via samenspelvelsen.nl.