Nu live: RaadspleinTV 21 april 2022

Nu live: RaadspleinTV 21 april 2022

Welkom bij weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Hier kunt u de vergadering live volgen.

Raadsplein TV – Interview Hans Romeyn

De vergadering is geopend.

Agendapunt 6: Lidmaatschap Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV)

Besluit lidmaatschap

Unaniem besloten.

Agendapunt 7: Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019 (4e wijziging)

Raadsbesluit Wijziging APV (vierde wijziging)

Unaniem besloten.

Agendapunt 8: DEBAT: Rapportage informateur

Dit agendapunt wordt continu geupdate met video rapportages.

RaadspleinTV – Introductie rapport raadsakkoord informateur Hans Romeyn

Agendapunt 10: Motie Vreemd aan de orde van de dag

Motie procesraadsakkoord en formatie

RaadspleinTV – Motie vreemd aan de orde van de dag procesraadsakkoord en formatie van D66

Agendapunt 9: Afleggen eed/belofte steunfractieleden

RaadspleinTV – Afleggen eed/belofte steunfractieleden

De vergadering is gesloten.

RaadspleinTV – Interview Frank Dales over verlenging termijn burgemeester
RaadspleinTV – Interview D66 en Velsen Lokaal werkgroep raadsakkoord & raadsprogramma

Bijlagen:

Besluit lidmaatschap

Raadsbesluit Wijziging APV (vierde wijziging)

Motie procesraadsakkoord en formatie