Informateur Hans Romeyn adviseert: eerst samen toewerken naar Raadsakkoord

Informateur Hans Romeyn heeft een advies opgesteld naar aanleiding van gesprekken met de politieke partijen in Velsen. Hij adviseert om eerst tot een raadsakkoord te komen met een raadsprogramma en vervolgens over te gaan tot het formeren van een college van burgemeester en wethouders. 

Verder valt op dat het vormen van het college naar achter wordt geschoven. Volgens Romeyn is belangrijk dat het college breed gedragen wordt door de gehele gemeenteraad. Daarom worden ook alternatieve manieren van collegevorming in het vervolgproces meegenomen.

Op 21 april wordt het advies besproken in de gemeenteraad en een besluit genomen over de formatiefase.