SHIP moet blijven!

SHIP moet blijven!
© RTV Seaport / Ron Pichel

Tijdens het live radioprogramma Home Alone van afgelopen dinsdag kwam de inmiddels demissionaire wethouder Jeroen Verwoort aan het woord over het behoud van SHIP. Het Sluis en Haven Informatie Punt.

De samenwerkende partners in het Noordzeekanaalgebied houden SHIP tot 1 september geopend. Tot die datum wordt gewerkt aan een businesscase en de mogelijkheid onderzocht van een bezoekerscentrum waarin getoond wordt hoe het gebied zich in de komende jaren ontwikkelt. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld de energietransitie van het bedrijfsleven en industrie in de regio naar een gezonde en duurzame waterstofeconomie, het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet en het aanleggen van warmtenet.

In het bezoekerscentrum moet deze informatie samen met uitdagingen op het gebied van circulaire economie, wonen, water en leefbaarheid op toegankelijke en informatieve wijze een plek krijgen.

In bijgaand geluidsfragment is het hele interview met Verwoort de beluisteren