Zevenduizend kerstbomen ingezameld in Velsen

Zevenduizend kerstbomen ingezameld in Velsen
©RTV Seaport/Jos Kelbling

Vorige vrijdag vond de kerstbomen inzameling plaats. Door de hele gemeente waren er jongeren en families actief die de bomen van inwoners verzamelden en naar een inzamel locatie brachten. Totaal zijn er zevenduizend bomen ingeleverd. De deelnemende verzamelaars kregen voor elke ingeleverde kerstboom 50 cent en een lootje voor een loterijtrekking.

Dagenlang waren ze op pad geweest om vanuit stegen, plantsoenen en stoepen kerstbomen te verzamelen. Sommige kinderen hadden tientallen bomen verzameld, die met hulp van ouders afgeleverd werden op de diverse locaties. Naast 50 eurocent per ingeleverde kerstboom maken de kinderen kans op één van de vijftig cadeaubonnen van tien euro en een hoofdprijs van 500 euro die de winnaar met diens klas mag besteden aan een goed doel of een uitje met de klas. De uitslag van de trekking staat donderdag 13 januari 2022 vanaf 16:00 op de website van de gemeente. 

De traditionele kerstboomverbranding is per 12 oktober 2021 definitief afgeschaft door het college van de gemeente. Er zal voortaan jaarlijks een kerstboominzameling met loterij plaatsvinden houden. Een woordvoerder van de gemeente laat weten: “Het niet meer verbranden van de kerstbomen past goed in het programma Duurzaam Velsen, waarmee we op weg zijn naar een duurzame, klimaat neutrale gemeente. We vermijden hiermee immers uitstoot van CO2, stikstof, fijnstof en kankerverwekkende stoffen. Daarnaast levert het een besparing op van 160 uur dienstverlening.”

Op zaterdag 15 januari rijdt HVC een route om de laatste kerstbomen op straat op te halen. Op de website van Velsen is te vinden waar kerstbomen neergelegd mogen worden voor deze ophaalronde: velsen.nl/inzamelingkerstbomen