Gemeente dreigt met boete voor NS als die volkstuintjes langs het spoor niet opdoekt

Gemeente dreigt met boete voor NS als die volkstuintjes langs het spoor niet opdoekt
© NH Nieuws

De NS moet de volkstuintjes langs het Gildenspoor in Velsen-Noord binnen drie maanden opdoeken, of een boete betalen. Dat stelt het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad van Velsen. ‘Het is uiteraard niet de bedoeling dat het zover komt’, staat in de brief, maar desnoods ‘beëindigt de gemeente de overtredingen op kosten van de NS’, dreigt het college.

In juni kregen de tuinhouders al te horen van de gemeente dat de tuintjes illegaal zijn en dus weg moeten. Een bittere pil voor de tuinders, die hun tuintje soms al decennia onderhouden. “Als ik dit kwijt zou raken, dan val ik ergens in een gat”, zei één van de tuinders toen tegen NH Nieuws.

Maar, zo stelt de gemeente: er werd geklaagd over overlast, en volgens het bestemmingsplan van de gemeente moet de strook langs het spoor ‘een open en groen karakter’ hebben. met het opdoeken van de tuinen wil de gemeente volgens de brief twee vliegen in één klap slaan: 

‘Door het terugbrengen van de gronden langs het spoor naar een openbare groenstrook wordt de overlast opgelost en ontstaat een groene en fijne leefomgeving voor onze inwoners.’

De NS, eigenaar van de grond, zei in juni de overlast die omwonenden ervaren te betreuren en in gesprek met de gemeente gaan om ‘een gepaste oplossing te vinden’.

Maar de gemeente Velsen vindt nu dat die gesprekken met de NS onvoldoende hebben opgeleverd. De NS zou zich hebben beroepen zich op het ‘overgangsrecht’. De brief van de gemeente: ‘De overtredingen zouden (volgens NS, red.) onder het oude bestemmingsplan zijn begonnen en daardoor nu zijn toegestaan.’

Tuintjes, houthandel, schuurtjes en erfafscheidingen
Maar dat kan de NS niet staven met bewijsmateriaal, vindt de gemeente. En dus ziet die geen andere optie meer dan de zogenaamde last onder dwangsom op te leggen.

De NS moet nu binnen drie maanden alles weghalen, aan twee kanten van het spoor. In de brief noemt het college onder andere ’tuintjes, houthandel, schuurtjes en erfafscheidingen’.

Als de NS niet binnen die periode handelt, volgt nóg een voorwaardelijke boete, zegt het college in de brief. Pas daarna zou de gemeente eventueel zelf tot ruiming kunnen overgaan, en die kosten op de NS verhalen.

Reactie van de NS
Een woordvoerder van de NS reageert op de brief: “In een eerder stadium zijn wij door de gemeente op de hoogte gesteld van het voornemen van de gemeente tot het opleggen van een last onder dwangsom. In gesprekken met de gemeente hebben wij onze zienswijze gedeeld. Wij betreuren dat de gemeente desondanks aanleiding heeft gezien om een last onder dwangsom op te leggen en wij niet samen tot een andere, passende oplossing zijn gekomen.”

“Wij hebben kennisgenomen van de last onder dwangsom. Momenteel beraden wij ons op de volgende stappen die wij moeten ondernemen om aan de last onder dwangsom van de gemeente te voldoen.”