Overheid wil Tata Steel verplichten zich aan zijn eigen schone plannen te houden

Overheid wil Tata Steel verplichten zich aan zijn eigen schone plannen te houden
© NH Nieuws

De overheid wil Tata Steel zoveel mogelijk juridisch gaan dwingen om zich aan de Roadmap Plus te houden, de eigen plannen voor een schonere omgeving. Ook worden waar mogelijk de vergunningen voor het staalbedrijf nog verder aangescherpt. Dat blijkt uit een brief van demissionair staatssecretaris Van Weyenberg aan de Tweede Kamer. Eerder was al duidelijk dat overheid vergunningen van Tata wil aanscherpen.

Volgens de Roadmap, zoals Tata zijn eigen plannen noemt, zou het bedrijf de looduitstoot in 2025 met zeventig procent terugbrengen ten opzichte van 2019. Volgens het vandaag verschenen plan van aanpak belooft het bedrijf dat nu al in 2023 voor elkaar te hebben.

Uitstoot van kankerverwekkende PAK’s zal voor april volgend jaar met de helft worden teruggebracht, zo valt in het plan van aanpak te lezen.

Het is niet verrassend dat het plan van aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat juist deze stoffen speciaal benoemt: in september kwam een RIVM-rapport uit waaruit bleek dat door de uitstoot van lood en PAK’s door Tata, de kans op hersenontwikkelingsschade en kanker met name bij kinderen in de omgeving groot is. 

erder behandelt het plan dat vandaag uitkomt de al eerder geplande maatregelen uit de Roadmap van Tata Steel verplicht te stellen of versneld te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen, zoals bij een maatregel die de uitstoot van stikstof bij de zogenaamde Pelletfabriek moet verminderen, is dat mogelijk.

Maar bij een ander deel van de Roadmap is aanscherping helemaal niet mogelijk. Daar wil de overheid volgens het rapport ‘voortdurend in overleg’, om druk op de ketel te zetten.

Eerder dit jaar zei Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie, nog dat hij de vervuilende Kooksfabriek 2 zo snel mogelijk zou willen sluiten. Omwonenden waren blij met dat voornemen, maar opvallend genoeg is er in dit plan van aanpak niets over terug te vinden.

De overheid wil Tata Steel zoveel mogelijk juridisch gaan dwingen om zich aan de Roadmap Plus te houden, de eigen plannen voor een schonere omgeving. Ook worden waar mogelijk de vergunningen voor het staalbedrijf nog verder aangescherpt. Dat blijkt uit een brief van demissionair staatssecretaris Van Weyenberg aan de Tweede Kamer. Eerder was al duidelijk dat overheid vergunningen van Tata wil aanscherpen.

Volgens de Roadmap, zoals Tata zijn eigen plannen noemt, zou het bedrijf de looduitstoot in 2025 met zeventig procent terugbrengen ten opzichte van 2019. Volgens het vandaag verschenen plan van aanpak belooft het bedrijf dat nu al in 2023 voor elkaar te hebben.

Uitstoot van kankerverwekkende PAK’s zal voor april volgend jaar met de helft worden teruggebracht, zo valt in het plan van aanpak te lezen.

Het is niet verrassend dat het plan van aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat juist deze stoffen speciaal benoemt: in september kwam een RIVM-rapport uit waaruit bleek dat door de uitstoot van lood en PAK’s door Tata, de kans op hersenontwikkelingsschade en kanker met name bij kinderen in de omgeving groot is. 

Verder behandelt het plan dat vandaag uitkomt de al eerder geplande maatregelen uit de Roadmap van Tata Steel verplicht te stellen of versneld te kunnen uitvoeren. In sommige gevallen, zoals bij een maatregel die de uitstoot van stikstof bij de zogenaamde Pelletfabriek moet verminderen, is dat mogelijk.

Maar bij een ander deel van de Roadmap is aanscherping helemaal niet mogelijk. Daar wil de overheid volgens het rapport ‘voortdurend in overleg’, om druk op de ketel te zetten.

Eerder dit jaar zei Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie, nog dat hij de vervuilende Kooksfabriek 2 zo snel mogelijk zou willen sluiten. Omwonenden waren blij met dat voornemen, maar opvallend genoeg is er in dit plan van aanpak niets over terug te vinden.

Gezondheidsrisico’s verminderen
Het doel van het plan van aanpak van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ‘om de gezondheidsrisico’s voor omwonenden in de IJmond-regio versneld te verminderen’. 

Daarmee wil de overheid daad bij woord voegen: ook in dit rapport onderstreept staatssecretaris Van Weyenberg namelijk dat er ‘in Nederland alleen ruimte voor bedrijven als Tata Steel als zij de gezondheid van omwonenden kunnen waarborgen en het vermogen hebben om aan de milieunormen en klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te voldoen.’

Het rapport zorgde ervoor dat de discussie rond Tata Steel in een stroomversnelling kwam. De provincie, toezichthouder van het bedrijf, riep de hulp in van het Rijk. Ook Tweede Kamerleden drongen in een debat over de toekomst van het bedrijf bij demissionair staatssecretaris Van Weyenberg aan op beter toezicht en snelle maatregelen.

Het vandaag gepubliceerde plan van aanpak kan worden gezien als een tussentijds rapport over de toekomst van Tata Steel, zo bevestigde zijn woordvoerder.

Europa
Eerder beklemtoonde Van Weyenberg dat veel normen voor stofuitstoot van Tata Steel Europees vastgelegd zijn. Daar kan Nederland binnen de eigen landsgrenzen niet van afwijken. Veranderingen van die EU-normen noemde hij in het Kamerdebat in september een ‘proces van de lange adem.’

Dit rapport onderstreept die stelling nog eens. Harde resultaten van Van Weyenberg lobby in Europa voor strengere normen zijn er binnen twee maanden nog niet, en dat viel ook niet te verwachten.

Wel meldt de staatssecretaris daar een aantal ontwikkelingen. Zo heeft hij ‘per brief aan Eurocommissaris Sinkevičius het belang van het verder terugdringen van emissies van de industrie onderstreept’. 

Ook schrijft Van Weyenberg in het rapport dat Nederland ‘een wijzingsvoorstel voor aanscherping van de Richtlijn van Industriële Emissies steunt.’ Van Weyenberg verwacht het voorstel in het eerste kwartaal van volgend jaar. Of en wanneer dat voorstel dan aangenomen wordt, valt nog te bezien.