RaadspleinTV – Raadsvergadering 25 november 2021

RaadspleinTV – Raadsvergadering 25 november 2021

Lees hieronder de liveblog van de avond. Over onder andere Pont tot Park, de MRA, financiën en vier moties. Bijvoorbeeld over het tegengaan van onteigenen van gronden t.b.v. realiseren van Natuur Netwerk Nederland NNN


20:05 uur – Inspreker W. Westerman vraagt de raad om aandacht te besteden aan de verloren gegane natuurwaarden in de weilanden in de binnenduinrand. Paarden en koeien hebben door beweiding en bemesting een negatief effect op de natuur, getuige de brandnetels en afname kikkers en orchideeën. Deze oproep geeft tegengas op motie ‘geen onteigening’.


20:23 uur – In gebiedsvisie van Pont tot Park wil de raad geen woningen aan de Kanaaldijk en de Heerenduinweg op de kaart maar het blijven wel C locaties voor toekomstige woningbouw in het Koersdocument. Niet voor de eeuwigheid schrappen. Amendement met deze boodschap is na aanpassing aangenomen. De heer Kwant was het niet eens met oorspronkelijk amendement, niet helder genoeg voor de inwoners.


21:06 uur – Mevrouw Rosa Bart is beëdigd als steunfractielid van de Christen Unie


21:19 uur – Geld voor de Jeugdzorg moet terechtgekomen bij de zorg en niet in de zakken van Zorgcowboys. Raad vraagt het college om bij de inkoop van zorgtaken scherp op te letten op fraude. “Zorg is geen markt”. Motie Zorgcowboys is aangenomen, mede vanwege de signaalfunctie.


22:18 uur – Een dyslexie vriendelijke huisstijl, is het nodig, wat kan dat kosten en is het technisch redelijk uitvoerbaar? De gemeente gebruikt al 3 lettertypen dus mag er een 4e bij? College steunt een verzoek tot onderzoek hiertoe. Motie is anoniem aangenomen.


22:39 uur – Race to Zero is een internationale versie van het Velsense Klimaatakkoord. Is aansluiten slim en nuttig? Wethouder hoopt krenten uit deze klimaat-pap te halen en mee nemen in al lopende acties om de CO2 reductie te verlagen. Motie aansluiten bij Race to Zero unaniem aangenomen.


22:44 uur – De raad maakt vuist tegen de dreiging van gedwongen onteigening op de weilanden in de binnenduinrand. Provincie wil natuurwaarden versterken, maar afstemming met eigenaren moet beter: samenspel. Motie Geen Onteigening unaniem aangenomen.


22:59 uur – De vergadering is gesloten