Raad Velsen adviseert Burgemeester Dales te hernoemen als Burgemeester van Velsen

Raad Velsen adviseert Burgemeester Dales te hernoemen als Burgemeester van Velsen

Vandaag is bekend geworden dat de gemeenteraad adviseert om burgemeester Dales te hernoemen als burgemeester van de gemeente Velsen. Nathanael Korf, voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakte dit zojuist bekend.

We hebben hem gezien als een warm en betrokken man, heel authentiek en past bij Velsen.

Nathanael Korf, Voorzitter van de vertrouwenscommissie

Vanmiddag vond er een geheime vergadering plaats waarin gestemd werd over deze eventuele herbenoeming. In april 2022 zal, indien dit advies gehonoreerd wordt, burgemeester Dales daadwerkelijk herbenoemd worden als burgemeester van de gemeente Velsen voor een periode van 4 jaar. Dit zal, na alle doorlopen stappen, gebeuren door Zijne Hare Majesteit Koning Willem Alexander.

Interview Nathánaël Korf over de vertrouwenscommissie

Ik vind het een voorrecht burgemeester van Velsen te zijn. Velsen past qua DNA volledig bij mijn DNA. Ik ben geen burgemeester voor een beheers gemeente, er moet echt energie in een gemeente zitten en dat hebben wij hier allemaal in Velsen.

Burgemeester Frank Dales over gemeente Velsen
Interview Frank Dales over het advies herbenoeming als burgemeester