Kooksfabriek Tata niet meer onder intensief toezicht om geuroverlast, maar ‘aandacht blijft’

Kooksfabriek Tata niet meer onder intensief toezicht om geuroverlast, maar ‘aandacht blijft’
Kooksfabriek Tata Steel - NH Media

Het intensief toezicht waar de kooksfabriek 2 van Tata Steel IJmuiden sinds april onder stond, is afgerond. Het aantal klachten van omwonenden is afgenomen, maar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) ‘houdt aandacht’ voor de overlast van de veelbesproken fabriek: de komende zes maanden blijft de dienst nieuw getroffen maatregelen monitoren, doen ze verder onderzoek naar de uitstootbronnen van de fabriek en houden ze de bestaande uitstootvergunningen verder tegen het licht.

Om ruwijzer te kunnen maken maakt Tata Steel in de kooksfabriek kooks uit kolen. Daarbij komt onder andere methaan en teer vrij. Dat zorgt ook voor stank in de omgeving.

De ODNZKG, die namens de provincie toezicht houdt op Tata, stelde de kooksfabriek 2 in april onder intensief toezicht. Ondanks de voornemens van de staalfabriek om de stankoverlast in de omgeving in 2023 met 85 procent te hebben teruggebracht, nam het aantal klachten van geuroverlast sinds 2019 alleen maar toe.

Extra ruimte in de vergunning

De afgelopen periode van extra controle heeft tot concrete oplossingen geleid, meldt de ODNZKG. Met een nieuwe geavanceerde infraroodcamera kwam de toezichthouder erachter dat de ovendeuren in de kooksfabriek een deel van het probleem waren. “Het ‘smeren’ van de ovendeuren is een goede manier om ontstane deuremissies, die een belangrijke rol bij de geuroverlast voor de omgeving, te verhelpen”, aldus de ODNZKG.

Bovendien kwam de dienst tot de conclusie dat Tata’s vergunningen voor bepaalde geuremissies in de kookfabriek hogere waarden toestaan dan volgens Europese wetgeving mag. Die ‘extra ruimte’ haalt de ODNZKG naar eigen verwachting nog dit jaar uit de vergunning.

‘De windrichting was gunstig’

De maatregelen lijken effect te hebben gehad op het aantal klachten. “Het aantal geuroverlastmeldingen is ontegenzeggelijk significant afgenomen”, meldt een woordvoerder van de ODNZKG.

Het intensief toezicht heeft daarbij geholpen, zegt de dienst, maar ook “is de windrichting lange tijd gunstig geweest en hebben de site Stofmelder en de webapp van de ODNZKG haperingen gehad. Daarnaast reageert Tata Steel adequaat op lekkages en is het bedrijf actief bezig met het verminderen van de geurproblematiek.”

Nieuw onderzoek

Wel gaven de bevindingen van de ODNZKG aanleiding tot een nieuw onderzoek: mogelijk is de uitstoot die vrijkomt bij het ontzwavelen van kooksgas te hoog. Dat kan gaan leiden tot een nieuw handhavingstraject. 

Ook zal de Omgevingsdienst de komende tijd de geurmaatregelen blijven monitoren, houden ze de uitstootvergunningen extra tegen het licht en gaan ze onderzoeken “tot waar een specifieke geur uit de fabriek te ruiken is”.

Hoewel verreweg de meeste klachten uit de omgeving volgens de woordvoerder van ODNZKG over geur gaan, is “in het vervolgtraject ook een onderzoek naar luchtemissie opgenomen. Alle relevante emissies vanuit de kooksfabriek worden meegenomen.”

Bericht door Mediapartner NH Nieuws

%d bloggers liken dit: