Provincie onderzoekt twee opties voor nieuw fietspad tussen Santpoort en Haarlem

Provincie onderzoekt twee opties voor nieuw fietspad tussen Santpoort en Haarlem
Fietsers in Velsen. Foto: Gemeente Velsen/Marcel Reimer

Bericht door mediapartner NH Nieuws

De provincie onderzoekt twee mogelijkheden voor een nieuw fietspad tussen Haarlem-Noord en Santpoort-Noord. Nu loopt de doorgaande fietsroute van Velsen naar Haarlem door het centrum van Haarlem, maar dat kan -en moet- logischer, vindt de provincie.

Op dit moment voert de doorgaande fietsroute vanuit Santpoort-Noord naar Haarlem-Noord fietsers over het fietspad langs de Westelijke Randweg (N208). Maar dat fietspad loopt niet verder door naar het zuiden wanneer die de Hoofdstraat van het dorp kruist.

En dus moeten fietsers een stukje langs die Hoofdstraat, die via het Delftplein overgaat in de Rijksstraatweg. Wie vanaf daar rechtdoor en zuidwaarts blijft gaan, rijdt tegen de achterkant van het treinstation van Haarlem aan en gaat vervolgens rechtstreeks het centrum in richting de Grote Markt.

Volgens de provincie zou het handiger zijn als fietsers daar over een nieuw fietspad van zo’n 1,2 kilometer lang door kunnen rijden langs de Westelijke Randweg. Dat nieuwe pad sluit, ter hoogte van de Jan Gijzenkade en het Schoterkerkpad, mooi aan op een bestaand fietspad dat langs de rest van de Westelijke Randweg verder naar het zuiden om Haarlem heen loopt. De provincie onderzoekt voor het aan te leggen fietspad ‘de weilandvariant en de bermvariant’. Het is niet duidelijk hoe die er precies uit zouden gaan zien.

Het onderzoek heeft nog wel wat voeten in de aarde, want de provincie zegt rekening te moeten houden met ‘de bestemmingsplannen, de grondeigendommen, de watergangen, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van kabels en leidingen.’

Ook moet zij uitzoeken of het gebied binnen het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ valt. “Dit zijn landschappen waarop de provincie extra zuinig is vanwege de bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier”, aldus de website van de provincie.

In het eerste kwartaal van 2022 hoopt de provincie “meer duidelijkheid te hebben over de onderzoeken.”