Plannen voor recycle-tarief in Velsen

Plannen voor recycle-tarief in Velsen

In Velsen wordt er jaarlijks nog te veel restafval weggegooid volgens Gemeente Velsen. Daarom liggen er nu plannen op tafel om een recycle-tarief in te voeren. De grote lijnen van het plan zijn duidelijk. Met deze variabele berekening van de afvalstoffenheffing betalen inwoners voor de hoeveelheid restafval die zij weggooien. Dit is een manier om het scheiden van afval aan te moedigen. Hoe minder restafval er over blijft, hoe minder de inwoner dus hoeft te betalen. Toch zijn er nog veel vragen over de praktische uitwerking er van, zowel bij inwoners als in de raad.

In 2020 werd er zo’n 237kg restafval per inwoner weggegooid in Velsen. Dat terwijl de landelijke doelstelling 100kg per inwoner is. De gemeente wil hier wat aan doen en vormt een plan rondom recycle-tarief. Ongeveer de helft van de gemeenten in Nederland gebruikt inmiddels een financiĆ«le prikkel om afvalscheiding te stimuleren. Deze gemeenten tonen goede resultaten: er is gemiddeld een betere afvalscheiding, ze boeken betere milieu resultaten en hebben lagere afvalbeheerskosten.

Om ook in Velsen de hoeveelheid restafval terug te dringen, stelt het college aan de raad voor om vanaf 1 april 2022 bij te houden hoeveel restafval huishoudens aanbieden en dat als een variabel recycle-tarief in de afvalstoffenheffing van 2023 te verwerken. Op donderdag 16 september werd het onderwerp tijdens een raadsessie besproken in de gemeenteraad.

Om te polsen hoe het onderwerp leeft bij de inwoners, gingen wij de straat op. In onderstaande video ziet u de reactie van inwoners in Santpoort-Noord.

%d bloggers liken dit: