Subsidie voor activiteiten jeugd in Velsen: Zomerpret!

Subsidie voor activiteiten jeugd in Velsen: Zomerpret!
© RTV Seaport / Ton van Steijn

Het college van burgemeesters en wethouders heeft vorige week de subsidieregeling ‘Zomerprogramma Velsen 2021’ vastgesteld. Organisaties kunnen tot 26 juni een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld om organisaties te stimuleren activiteiten aan te bieden voor de jeugd, onder de noemer Zomerpret. Gemeente Velsen wil hiermee een programma realiseren waardoor jongeren in Velsen zich ook dit jaar weer kunnen aanmelden voor allerlei zomerse activiteiten.

Van 12 juni tot en met 26 juni 2021 kunnen organisaties een aanvraag indienen via velsen.nl/zomerpret. Bent u een organisatie op het gebied van kunst, cultuur of sport, en wilt u een activiteit aanbieden? Meld u dan spoedig aan!

De gemeente heeft aan de hand van een enquête naar de behoeften van jongeren gekeken. Daaruit bleek dat kinderen van 4 tot 12 jaar vooral zin hebben in sportactiviteiten tijdens de zomervakantie, ze noemen hierbij zwemmen, voetballen, klimmen en freerunnen. Daarnaast willen de kinderen graag iets met muziek, toneel/theater en dans doen. Jongeren van 12 tot en met 21 jaar hebben ook het meest behoefte aan sport. Zij noemen activiteiten als voetballen, zwemmen, klimmen, duiken en freerunnen. Ze gaven ook aan dat ze graag iets met muziek, dans of een museumbezoek doen.

Het zomerprogramma wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Dit jaar dus onder de noemer Zomerpret. Met dit programma wil gemeente Velsen de jeugd de kans geven ook in eigen stad deel te nemen aan leuke zomerse activiteiten tijdens de zomervakantie.