Kranslegging Februaristaking in Velsen-Noord

Kranslegging Februaristaking in Velsen-Noord
© RTV Seaport / PR

Op donderdag 25 februari 2021 is de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking 1941. Jaarlijks wordt deze staking op locatie in Amsterdam herdacht. Dit jaar is besloten de kransen lokaal neer te leggen. Nico van Nijendaal legt namens Lokaal FNV IJmond samen met Conny Braam van het Jan Bonekamp Herdenkingscomité bloemen op het Jan Brasserplantsoen in Velsen Noord. De kranslegging zal om 10 uur plaatsvinden.

Die dag is het 80 jaar geleden dat duizenden mannen en vrouwen eendrachtig het werk neerlegden en in protest gingen tegen de vervolging van de joden door de Nazi’s. Deze voor Europa unieke daad van moed en medemenselijkheid op te staan tegen onrecht, is en blijft een bron van inspiratie voor de dag van vandaag. De staking geldt als een krachtig symbool van verzet tegen onrecht dat anderen dan de eigen groep wordt aangedaan en als daad van solidariteit met medeburgers die worden gediscrimineerd.

Elk jaar nemen delegaties van Lokaal FNV IJmond en het Jan Bonekamp Herdenkingscomité deel aan het defilé langs de Dokwerker op het Jonas Daniel Meierplein in Amsterdam. Vanwege de Corona-maatregelen is die herdenking dit jaar niet openbaar. Daarom is besloten om de bloemen dit jaar dicht bij huis neer te leggen, en wel op een plek – het Jan Brasserplantsoen – dat zeer recent is vernoemd naar Jan Brasser. De man die destijds samen met anderen in de IJmond het voortouw nam in een staking bij de Hoogovens in IJmuiden, die men nu de Februaristaking 1941 noemt.