Verlichting op fietspad langs HOV-busbaan

De gemeenteraad van Velsen heeft besloten om de fietsverlichting op het Spoorpad en ‘t Princenboschpad in Driehuis/ Santpoort-Noord langer te laten branden. Het gaat om het fietspad dat langs de HOV busbaan ligt. Deze loopt vanaf de Zeeweg Ijmuiden door tot de manege Kennemergaarde in Santpoort-Noord.

Bij dit besluit werd de natuur en fauna van de omgeving in acht genomen. De gemeente heeft onderzocht wat de invloed zou zijn van de extra verlichting op het leven van vleermuizen en andere nachtdieren. Inmiddels is dat onderzoek afgerond en is er gebleken dat het beperkt langer laten branden van de verlichting geen nadelige gevolgen voor vleermuizen en andere nachtdieren heeft. De verlichting zal vanaf begin januari uitgaan tussen 21:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ’s morgens.