Balkon bewegen on tour in Velsen

Balkon bewegen on tour in Velsen
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Op woensdag 30 december organiseerde Sportloket Velsen “Balkon bewegen on tour”. Onder leiding van Olga Commandeur werden bewoners vanaf hun eigen balkon in beweging gebracht. Olga was gehuld in kerstvrouwenpak en werd ondersteund door vrolijke eindejaarsmuziek. Op deze manier werd er op een laagdrempelige manier voor verbinding en plezier gezorgd en werd een roerig jaar op een bijzondere manier uitgeluid.

De sessies werden geleid door Olga Commandeur, ambassadrice van Oldstars en bekend van het televisieprogramma Nederland in beweging. Zij ging samen met een muziekwagen langs een drietal geselecteerde locaties in de Gemeente Velsen. Totaal werden daarmee 175 huishoudens bereikt. Allereerst was De Meershoef in Velsen-Zuid aan de beurt, daarna het S.P. Kuijpersplantsoen in Oud IJmuiden, en tot slot de Bellatrixstraat in Zeewijk.

Het ging om locaties waar veelal ouderen wonen. Het is duidelijk geworden dat ouderen dit jaar erg met eenzaamheid te kampen hebben gehad. Met deze actie wilde Sportloket Velsen een mooi moment van verbinding creëren waar plezier voorop stond. Het balkon bewegen biedt daarmee een veilige coronaproof afstand met elkaar en een lage drempel. Zo ziet Sportloket Velsen sporten niet alleen vanuit fysiek oogpunt, maar als middel voor sociaal-maatschappelijke meerwaarde. “Mensen die de neiging hebben om in deze tijd te vereenzamen betrekken we hierbij en geven we een lichtpuntje,” aldus Olga.

%d bloggers liken dit: