Nieuw beleid drugspanden

Nieuw beleid drugspanden

De burgemeester van Velsen heeft gezamenlijk met burgemeesters van elf omliggende gemeenten een nieuw beleid vastgesteld voor het sluiten van drugspanden. In dit zogenoemde Damoclesbeleid staat op welke wijze er opgetreden wordt wanneer drugs worden gevonden in panden. De burgemeester kan een pand dan tijdelijk sluiten. Het beleid treedt op 1 januari 2021 in de gemeente Velsen in werking.

Het nieuwe Damoclesbeleid houdt nadrukkelijk rekening met de sociale huursector en de krappe woningmarkt. Als er onder het oude beleid drugs of een hennepkwekerij werd aangetroffen kon een woning tot een jaar gesloten worden. In het nieuwe beleid gaat een sociale huurwoning in beginsel niet langer dan drie maanden dicht. Daarnaast kunnen burgemeesters een sociale huurwoning ook eerder openen als er nodige maatregelen zijn getroffen. Met dit nieuwe beleid leggen drugssluitingen minder druk op de krappe woningmarkt.

Met het nieuwe Damoclesbeleid wordt door twaalf Noord-Hollandse gemeenten hetzelfde beleid gevoerd. Het gaat om de gemeenten Velsen, Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest, Purmerend, Beemster, Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad.

“Door integraal samen te werken met een eenduidig beleid, pakken we drugscriminaliteit veel effectiever aan,” aldus burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen. Het initiatief van deze twaalf gemeenten wordt momenteel ook door andere gemeenten in Noord-Holland bestudeerd. De mogelijkheid wordt onderzocht om in heel Noord-Holland het beleid zoveel mogelijk af te stemmen.