Samenwerking Wandelnetwerk ondertekend

Samenwerking Wandelnetwerk  ondertekend
© Recreatie Noord-Holland

Zes gemeenten en vier natuurbeheerorganisaties ondertekenden onlangs de samenwerkingsovereenkomst van één groots Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland. De ondertekening is het startschot voor de realisatie van het grootste regionale routenetwerk binnen het provincie-brede Wandelnetwerk Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het uitgestrekte wandelgebied.

Samenwerkende partijen zijn de gemeenten Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen, Heemstede, Zandvoort, de burgemeester van Bloemendaal en de regiodirecteuren van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en PWN. Zij zijn de beheerders van veel natuurgebieden in de regio. Alle partijen hechten belang aan een spreiding van de recreatiedruk op de natuurgebieden. Ook de Provincie Noord-Holland beoogt een goede benutting van de recreatiemogelijkheden in de hele provincie.

Normaliter vindt een ondertekening tijdens een feestelijke bijeenkomst plaats. De coronamaatregelen maakten dat de partijen, ieder binnen de eigen kantoormuren, een handtekening plaatsten. De collectetoer ging langs de wethouders.

Het 586 kilometer lange netwerk verbindt bestaande ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Het loopt van Zandvoort tot de westkant van Amsterdam en van Haarlem tot Nieuw-Vennep. Ook sluit Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland aan op omringende wandelnetwerken van o.a. Midden-Kennemerland, Amsterdam Amstelland en Duin- en Bollenstreek.

Meer informatie over het wandelnetwerk Noord-Holland op wandelnetwerknoordholland.nl