Gesprek over Tata Steel met minister Wiebes

Gesprek over Tata Steel met minister Wiebes
Foto: Tata Steel

Afgelopen woensdag heeft een gesprek plaatsgevonden tussen minister Wiebes, de wethouders Economische Zaken (EZ) van de IJmondgemeenten en de gedeputeerde EZ Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland. Aanleiding voor het gesprek was de motie ‘Houd Hoogovens Nederlands’ die eind mei 2020 in de gemeenteraden van Beverwijk en Heemskerk is aangenomen. Namens de gemeente Velsen nam wethouder EZ Jeroen Verwoort aan het gesprek deel.

In het gesprek is door de gemeenten en provincie aangegeven dat een duurzame voortzetting van het staalbedrijf belangrijk is voor het behoud van de werkgelegenheid in de IJmond. De minister heeft benadrukt dat Tata IJmuiden van regionaal en nationaal belang is. Verder is met de minister gesproken over de toekomst van Tata Steel in IJmuiden, waaronder ook over de recente ontwikkelingen rondom de mogelijke overname van Tata Steel Nederland door SSAB

Alle partijen zijn het erover eens dat het staalbedrijf een onmisbare partner en aanjager is van innovatie in duurzame en economische ontwikkeling in Nederland en de regio. De balans tussen gezondheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling van het bedrijf is daarbij belangrijk. Een gezonde bedrijfseconomische ontwikkeling gaat hand in hand met de agenda van nieuwe, innovatieve methoden van staalproductie. Deze twee agenda’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het constructieve overleg is tevens de afstemming en samenwerking tussen de verschillende overheden aan de orde gekomen. Daarbij is afgesproken om samen op te trekken en de inzet van alle betrokkenen zoveel mogelijk te versterken voor een goede en gezonde toekomst van Tata Steel in IJmuiden