Expositie over selectieve onttrekking in SHIP

Expositie over selectieve onttrekking in SHIP
┬ęSHIP

Vanaf 19 november is de interactieve tentoonstelling in SHIP (Sluis Haven Informatie Punt) uitgebreid met een expositie over selectieve onttrekking. Dit is een deel van het zoute zeewater, dat met elke schutting van de nieuwe zeesluis meekomt, weer terug naar zee te laten stromen.

Het zoute water dat via de sluizen in het Noordzeekanaal terecht komt, zorgt voor verzilting van het Noordzeekanaal. Als straks de nieuwe en grotere zeesluis zorgt voor extra toevoer van zout water, is het belangrijk om maatregelen te nemen om verdere verzilting tegen te gaan. Dit kan door selectieve onttrekking. Als te veel zout water niet wordt afgevoerd, kan dit op den duur er toe leiden dat het Noordzeekanaal te zout wordt. Dit is nadelig voor de landbouw, natuur en de drinkwatervoorziening.

Aan de hand van een maquette, tekst, beeld en filmpjes worden bezoekers meegenomen in de wereld van selectieve onttrekking. Op basis van de verkregen informatie kunnen bezoekers in een game de uitdaging aangaan met de zouttong. Beantwoorden zij de vragen in de game goed, dan voorkomen ze de aantasting van de kwaliteit van het water en het milieu.

Reserveren via www.ship-info.nl (maximaal 4 personen)