Een nieuw en veilig Pontplein

Een nieuw en veilig Pontplein
© RTV Seaport / Ron Pichel

Hoe staat het eigenlijk met project het nieuwe Pontplein, dat in 2018 is gestart? Bijgaande film laat het nieuwe ontwerp zien, dat samen met weggebruikers, omwonenden en belanghebbenden is uitgekozen.

Verder is te zien hoe de 5000 fietsers, die het plein per dag doorkruisen, straks op een veilige manier van en naar de pont kunnen komen en hoe de doorstroming voor het autoverkeer wordt vergroot.

Het doel van het project was hoe met een herinrichting van het Pontplein de doorstroming en de veiligheid verbeterd kon worden met het oog op de toenemende verkeersdruk.

Er waren acht varianten geschetst die besproken zijn met verschillende stakeholders zoals Rijkswaterstaat, de nutsbedrijven en omwonenden. Naar aanleiding van de gesprekken zijn in 2019 deze varianten verder uitgewerkt. Inmiddels is er een voorkeur uitgesproken voor één variant. De gemeente Velsen is nu op zoek naar financiële middelen om het project te realiseren.

Meer informatie over het Pontplein kunt u vinden op de website van de gemeente
https://www.velsen.nl/actueel/projecten/pontplein