Ondertekening BIZ Kennemerlaan.

Ondertekening BIZ Kennemerlaan.
©gemeente Velsen

Ondernemers aan de Kennemerlaan werken tezamen met bureau Stad & Co en de gemeente Velsen aan de oprichting van een bedrijveninvesterings- zone (BIZ). Inmiddels is de stichting BIZ Kennemerlaan opgericht en is er een BIZ-actieplan opgesteld door de ondernemers. Op donderdag 22 oktober 2020 tekenden Marcel Smit, de voorzitter van het oprichtingsbestuur BIZ Kennemerlaan en wethouder Jeroen Verwoort de Uitvoeringsovereenkomst BIZ Kennemerlaan.

Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving. Ondernemers zien namelijk graag dat er meer in het gebied wordt geïnvesteerd en dat de samenwerking wordt versterkt, met als doel het winkelgebied Kennemerlaan aantrekkelijker en economisch sterker te maken.

De ondernemers betalen hiervoor een BIZ-bijdrage aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst vervolgens volledig ter beschikking aan Stichting BIZ Kennemerlaan. Door gebruikmaking van de mogelijkheden van de Wet BIZ kan worden voorkomen dat bepaalde ondernemers wel profiteren maar niet mee betalen (zogenaamde ‘freeriders’) aan de collectieve activiteiten.