Skaeve Huse geplaatst in Velserbroek

Skaeve Huse geplaatst in Velserbroek
©RTV Seaport/Ton van Steijn

Vandaag zijn op het terrein aan de Broekeroog in Velserbroek drie ‘Skaeve Huse’ geplaatst. De Velsense gemeenteraad nam in juli 2017 het besluit om in nauw overleg met de omwonenden daar in ieder geval drie kleine woningen te bouwen. Naar verwachting kan in november of december per unit één bewoner komen wonen. Een aantal werkzaamheden moet nog afgerond worden zoals het afvlakken van grond en het aanleggen van paden en nutsvoorzieningen.

Met het project Skaeve Huse wordt tijdelijk een bijzondere woonvoorziening gerealiseerd voor mensen die structureel overlast bezorgen in de woonomgeving. De doelgroep krijgt de laatste kans
op huisvesting onder voorwaarden van het accepteren van ‘zorg en begeleiding’. Een plek in Skaeve Huse is gericht op re-integratie van bewoners naar een normale woningen/woonomgeving met
hierop toegespitste zorg en begeleiding.