Terugluisteren radioprogramma Home Alone 22 september

Terugluisteren radioprogramma Home Alone 22 september
© RTV Seaport

Dinsdagmiddag 22 september was het radioprogramma Home Alone te horen. Het programma wordt gemaakt in samenwerking met de Stichting Welzijn Velsen  en wordt gepresenteerd door Theo Koster en Netty Struijs.

Tijdens het eerste uur werd gebeld met Ab Kraaijenveld, voorzitter wijkcomité Driehuis.  Hij ging in op de eerstkomende dialoogavond die op dinsdag 6 oktober plaatsvind in de aula van het Ichthus College. Die avond komen de zeven bouwplannen aan de orde en het verkeersplan dat naar aanleiding hiervan opgesteld gaat worden.

Judith Goldberg, wijk relatiemanager bij de gemeente Velsen vertelde over het opruimevenement ‘Geen Bende in Zee- en Duinwijk’. Woensdagmiddag 23 september start de actie om 14.00 uur op het veld naast het Buurtcentrum De Dwarsligger. Jeugd met een ouder of verzorger is van harte welkom om van 14.00 tot 16.30 uur te komen helpen om de rommel op te ruimen.

Het tweede uur kwam als eerste Cor van Zonderen namens het lokaal bestuur van Horeca Nederland  aan de telefoon. Hij werd bevraagd over de nieuwe maatregelen die afgelopen zondag van kracht werden voor de horeca.  De ondernemers in Velsen doen er alles aan de regels te handhaven en toch de gezelligheid te bewaken. .

De directeur van de Stichting Welzijn Velsen  en Beverwijk Nora Azarkan kwam als laatste aan het woord. Zij vertelde dat er hard gewerkt wordt aan de plannen om meer buurtgericht te gaan werken samen met inwoners en andere organisaties. Zo is de bedoeling dat in een wijk waar veel jeugd woont de activiteiten zich richten op jongeren en in een wijk waar veel senioren wonen op ouderen. De bedoeling is dat buurtwerkers meer in de buurt aanwezig zijn en niet vanuit de buurtcentra hun activiteiten ontplooien.