Geen Bende in Zee- en Duinwijk

Geen Bende in Zee- en Duinwijk
©RTV Seaport/PR

Woensdagmiddag 23 september start om 14.00 uur op het veld naast het Buurtcentrum De Dwarsligger het opruimevenement ‘Geen Bende in Zee- en Duinwijk’. Omdat veel inwoners de afgelopen maanden thuis waren is het afval toegenomen. Vuilniszakken werden vaker verwisseld en de gele afvalbak op het speelplein was snel vol. Verder ligt er meer zwerfvuil op straat.

De gemeente Velsen werkt samen met andere organisaties aan dit probleem en organiseert daarom jaarlijks een opruimevenement. Dit jaar in Zee- en Duinwijk. Jeugd, vergezeld van een ouder of verzorger, is van harte welkom om van 14.00 tot 16.30 uur te komen helpen om samen met de gemeente de rommel in de wijk op te ruimen..

Vanaf het terrein naast de Dwarsligger wordt door de wijk gelopen om zwerfvuil op te halen. Inleveren van een zak wordt beloond met een leuke verrassing! Al het opgehaalde afval wordt gewogen. Aan het eind maakt wethouder Floor Bal bekend hoeveel afval er opgehaald is!

Bij de marktkramen kan de jeugd lid worden van de Beestenbende, laat het Pieter Vermeulen Museum zien wat zwerfafval met dieren doet en kan een HVC afvalcoach alles vertellen over afval.