Meer uitleg kosten BRAK! tijdens sessie

Meer uitleg kosten BRAK! tijdens sessie
© RTV Seaport / PR

Tijdens de sessie op woensdag 9 september om 19 uur worden de kosten die gemaakt zijn voor BRAK! besproken.

Voor de behandeling van de 1e bestuursrapportage in de raadsvergadering van 25 juni jl. was een informatieve memo aangeleverd. Deze memo gaf op hoofdlijnen inzicht in de historische kosten die vanaf december 2013 zijn gemaakt voor BRAK!.

De raad heeft toen aangegeven een verdere detaillering van de historische kosten, voor de periode tot eind 2019, te willen hebben om een beter inzicht te krijgen in wat er met de € 695.000,- gedaan is en wat de resultaten zijn die hiermee behaald zijn. Tijdens deze informatieve sessie wordt hierop nader ingegaan.

Deze sessie is te volgen via Ziggo kanaal 37 en de website www.rtvseaport.nl