Natuurmonumenten gaat strijd aan tegen grassoorten.

Natuurmonumenten gaat strijd aan tegen grassoorten.
©Natuurmonumenten: Jowien van der Vegte

Dinsdag 8 september start Natuurmonumenten in Duin en Kruidberg met werkzaamheden om het duin gevarieerder en bloemrijker te maken. De werkzaamheden bestaan uit het meer ruimte  maken voor bloemen en kruiden, die kenmerkend voor het gebied zijn.  

Deze planten krijgen nu te weinig kans omdat  Amerikaanse vogelkers, grote massa’s duindoorn en verschillende ruige grassoorten te veel ruimte in beslag nemen en heel hard groeien..

Op meerdere plekken worden dit najaar kleinschalig stukken afgeplagd en er worden stuifkuilen aangelegd. Een deel van het gebied wordt ook nagelopen op jonge Amerikaanse vogelkers. De nieuw opgekomen vogelkersjes worden verwijderd. Met deze ingrepen krijgen planten en dieren meer geschikt leefgebied en wordt Duin en Kruidberg mooier.

Bekijk het filmpje en lees online meer over het natuurherstel: https://www.np-zuidkennemerland.nl/12366/over-het-park/duurzaam-beheer/herstel-van-beschermd-duingebied en https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-zuid-kennemerland